NL | FR

nummer 3, mei 2017, jaargang 29

Vaccineren tegen harten vaatziekten, een droom?

  • Olivier Gurné

Op de jongste meeting van de HFA (Heart Failure Association, een afdeling van de European Society of Cardiology) in Parijs, was een aantal sessies aan harttransplantatie gewijd. Het is namelijk 50 jaar geleden dat Christian Barnard in... Lees verder

Verbanden tussen de linkerventrikelfunctie, de structuur en de fibrosemarkers bij patiënten met risicofactoren voor atherosclerose of een hartinsufficiëntie met behouden ejectiefractie

  • Clotilde Roy, Anne-Catherine Pouleur

Hartinsufficiëntie (HI) is een progressieve aandoening die wereldwijd ongeveer 26 miljoen mensen treft.1-3 HI komt vooral voor bij oudere mensen, en ruim 80 % van de mensen die voor HI wordt opgenomen, is ouder dan 65 jaar. In bijna de helft... Lees verder

Dextrocardie en pseudodextrocardie: dextropositie en dextroversie. Wat moet je weten in de klinische praktijk?

  • François Mastroianni, Antoine de Meester

Dextrocardie is een zeldzame aandoening waarbij het hart rechts in de borstkas ligt in plaats van links. Het is een aangeboren aandoening, waarvan de embryonale oorzaak nu bekend is. Het eerste geval is beschreven in 1906.1, 2 Dat curiosum is... Lees verder

Multidisciplinaire cardiale revalidatie blijft van primordiaal belang voor patiënten met ischemisch hartlijden binnen het huidige tijdperk van acute revascularisaties en optimale farmacologische therapie

  • Ines Frederix, Dominique Hansen, Ana Abreu, Raymond Kacenelenbogen, Paul Dendale

Cardiale revalidatie vormt een belangrijke pijler in de behandeling van patiënten met ischemisch hartlijden, ook in het huidige tijdperk van acute revascularisaties en optimale farmacotherapie. Lees verder

Nieuwste evoluties in de S-ICD technologie

  • Liesbeth Timmers

Sedert de eerste implantatie van de subcutane implanteerbare cardioverterdefibrillator (S-ICD) in 2008, kende zowel het toestel zelf als zijn bijhorende technologie een vooruitstrevende en innoverende evolutie. De implementatie van het Smart Pass... Lees verder

Stenose en aneurysma van een kransslagader als gevolg van radiotherapie behandeld met een beklede stent

  • Fabien Dupuis, Pierre E. Massart

Een ectasie van de kransslagaders, ook aneurysma van de kransslagader genoemd, wordt gedefinieerd als een plaatselijk of diffuus, niet-obstructief letsel van een kransslagader dat breder is dan de diameter van het aangrenzende gezonde... Lees verder

Open foramen ovale ontdekt naar aanleiding van een paradoxale embolie

  • Sacha Hollanders de Ouderaen, Antoine de Meester, Thierry Thomas, Max Verstraeten

Een open foramen ovale is een frequente klinische entiteit. Een open foramen ovale resulteert in een ongewone interatriale verbinding, die zelden een paradoxale embolie veroorzaakt. De pathofysiologie wordt gekenmerkt door een intracardiale... Lees verder