NL | FR

nummer 6, oktober 2021, jaargang 33

Is het nog zinvol hartfalen te catalogeren in verscheidene subklassen volgens ejectiefractie?

  • Christiaan Vrints

Als u dit leest is de zomer weer voorbij, een zomer die erg wisselvallig is geweest met hevige regenstormen die een spoor van vernieling hebben veroorzaakt, vooral in het zuiden van het land langs de oevers van de Vesder. Tegen het einde van de... Lees verder

Cardiovasculaire screening en arteriële stijfheid in patiënten met type 1 diabetes: op zoek naar antwoorden

  • Patrick Calders, Simon Helleputte, Bruno Lapauw, Tine De Backer

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is een chronische metabole aandoening waarbij er levenslang aandacht vereist is voor het opvolgen van cardiovasculaire (CV) risicofactoren (hypertensie, hypercholesterolemie, overgewicht, roken, hyperglykemie, ...)... Lees verder

Cardiovasculair risico en reumatoïde artritis

  • Emilie Sapart, Stéphanie Dierckx, Aleksandra Avramovska, Patrick Durez

Patiënten met een auto-immuunziekte zoals reumatoïde artritis (RA) hebben een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten (CVZ), wat waarschijnlijk te wijten is aan enerzijds een chronische ontsteking en anderzijds een hogere prevalentie... Lees verder

Artificiële intelligentie en ecg: een kritisch overzicht

  • Jean-Marie Grégoire, Cédric Gilon, Hugues Bersini, Stéphane Carlier

Modellen van artificiële intelligentie kunnen niet alleen gebruikt worden om een ecg te interpreteren, maar ook om te screenen en verschillende hartziektes te voorspellen. Met die modellen kunnen de gegevens immers zeer grondig geanalyseerd... Lees verder

Secundaire mitralisklepinsufficiëntie: wat is de plaats van een percutane edge-to-edge repair?

  • Caroline Weytjens, Stijn Lochy, Steven Droogmans

Patiënten met een secundaire mitralisklepinsufficiëntie kennen een slechte prognose, enerzijds door het onderliggende hartfalen, anderzijds door de ernst van de mitralisklepinsufficiëntie. Sinds de publicatie... Lees verder

Elektrocardiografische afwijkingen bij mechanische irritatie van het pericard

  • Victor Weerts, Stella Marchetta, Pieter-Jan Palmers, Olivier Gach

Repolarisatiestoornissen op het elektrocardiogram (ecg) wijzen vaak op een cardiologische urgentie. We presenteren het geval van een patiënt met ernstige repolarisatiestoornissen op het ecg tijdens zijn verblijf op de... Lees verder

Trombose van een biologische aortaklepprothese onder behandeling met een NOAC

  • Jerrold Spapen, Dimitri Buytaert, Guy Van Camp

Een 69-jarige dame presenteerde zich op de spoedgevallendienst met progressieve klachten van inspanningsdyspnoe en pitting oedeem ter hoogte van de benen. Ze was gekend met coronair lijden, hooggradige... Lees verder