NL | FR

nummer 1, februari 2024, jaargang 36

Fietsen … in Brussel

  • Raymond Kacenelenbogen

Het zal veel mensen al opgevallen zijn dat het aantal fietsers in Brussel en ook elders sterk toegenomen is. Dat is uiteraard een goede zaak, op voorwaarde dat de wegindeling daaraan aangepast is. Het aantal fietsers dat per dag passeert, wordt... Lees verder

Cx43-hemikanalen in het hart: rol in ventriculaire ritmestoornissen

  • Maarten De Smet, Karin R. Sipido, Luc Leybaert

Plotse dood ten gevolge van levensbedreigende hartritmestoornissen is en blijft een belangrijk gezondheidszorgprobleem. Cx43-hemikanalen zijn een nieuw ionkanaalmechanisme betrokken bij levensbedreigende ritmestoornissen. Cx43, een belangrijk... Lees verder

Aritmogene mitralisklepprolaps

  • Thomas Van Overmeiren, Arthur Iturriagagoitia

Mitralisklepprolaps (MVP) is een frequente aandoening met een prevalentie van 2-3 %.1, 2 en is de belangrijkste oorzaak van primaire mitralisinsufficiëntie (MI) in de westerse wereld.3 Het wordt gedefinieerd als een systolische verplaatsing van... Lees verder

Inschatting van het cardiovasculaire risico met de SCORE versus de SCORE2 bij patiënten met hypertensie

  • Manon van Schijndel, Shahan Shamelian, Betsie G.I. van Gaal, Ercolie R. Bossema

In steeds meer Europese landen zal de SCORE worden vervangen door de SCORE2 om het cardiovasculaire risico (CVR) bij bepaalde patiëntgroepen te bepalen. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de cardiovasculaire risicocategorie van... Lees verder

Preventie van veneuze trombo-embolie bij medisch zieke patiënten

  • Andreas Verstraete, Thomas Vanassche

Van 30 november tot en met 1 december 2023 vond het jaarlijkse congres van de Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH) plaats in Mechelen. Tijdens een satellietsymposium over de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) behandelde...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Endotheeldisfunctie als drijvende kracht in het cardiovasculaire continuüm en RAAS-remmers

  • Caroline Henrard, Thomas Rosseel

De spreker, Jean-Jacques Mourad, benadrukte in deze uiteenzetting het belang van endotheeldisfunctie bij hart- en vaataandoeningen.  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Pseudo-elektrische alternans

  • Thomas Rosseel, Marc Gewillig, Joris Ector, Bert Vandenberk

Een meisje van 7 dagen oud werd opgenomen op de afdeling Neonatologie na coarcectomie met extended end-to-end repair van een coarctatio aortae. Tijdens de ingreep ontstond een supraventriculaire tachycardie met hemodynamische weerslag die werd... Lees verder