NL | FR

nummer 5, september 2023, jaargang 35

Gaat aspirine als preventief geneesmiddel de weg op van de elektronische rekenmachine?

  • Christiaan Vrints

Al vijftig jaar lang is een behandeling met een lage dosis aspirine ter preventie van trombotische complicaties van atherosclerose een belangrijke hoeksteen in de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen. In 2018 gebruikte... Lees verder

Plaats van bètablokkers volgens de nieuwe richtlijnen van de ESH 2023

  • Philippe Van de Borne

De richtlijnen van de ESH van 2023 voor de behandeling van hypertensie bevatten een update over de plaats van bètablokkers bij de behandeling van hypertensie.1 Lees verder

Het linkerhartoor en het risico op een emboligene beroerte

  • Sebastiaan Dhont, Philippe Bertrand

Met bijna 22 200 slachtoffers per jaar in België zijn cerebrovasculaire accidenten (CVA) nog steeds een van de voornaamste oorzaken van overlijden aan cardiovasculaire aandoeningen. Ze vertegenwoordigen dan ook de derde belangrijkste... Lees verder

Cardiomyopathies: what's new?

  • Bert Zwaenepoel

Het jaarlijkse Europese hartfalencongres van de ESC vond dit jaar plaats in Praag en was een succes. Internationale experten bespraken verschillende interessante topics en er was veel interactie met het talrijke publiek. Dit verslag vat een sessie... Lees verder

Eénpilcombinatietherapie op maat van het patiëntenprofiel: een stap in de richting van precisiegeneeskunde

  • Tine De Backer

Hypertensie blijft de hoofddoodsoorzaak van premature dood wereldwijd. Verschillende antihypertensiva zijn beschikbaar waarbij er moet worden gestreefd naar een maximaal voordeel voor elke individuele patiënt. Lees verder

Een ecg met opstapelend bewijsmateriaal

  • Valent Intan-Goey, Gaëlle Vermeersch, Bruno Schwagten

Deze casus betreft een 81-jarige man met medische voorgeschiedenis van arteriële hypertensie, hypercholesterolemie en percutane coronaire interventie (PCI) van de linker anterior descendens (LAD) na instabiele angineuze klachten. Lees verder