NL | FR

nummer 3, mei 2016, jaargang 28

Hartfalen: een grote medisch-sociale uitdaging voor onze beleidsmakers

  • Olivier Gurné

Hoewel er ontegensprekelijk vooruitgangwordt geboekt in de behandeling van hartfalen, blijft het een aandoening met een hoge morbiditeit en met een mortaliteit die vergelijkbaar is met die van kanker (de helft van de patiënten overlijdt binnen... Lees verder

Percutane aortaklepimplantatie in België

  • Johan Bosmans

Percutane aortaklepimplantatie (TAVI) is een ondertussen 'mature' behandelingstechniek voor mensen met een ernstige symptomatische aortaklepstenose, waarbij op niet-chirurgische, percutane manier tot aortaklepvervanging wordt overgegaan. In... Lees verder

  • Abdelmajid Bouzerda, Ali Khatouri

In het jaar 2015 hebben we zoals verwacht weer heel wat bijgeleerd. Hoewel we op het gebied van acuut coronair syndroom (ACS) en interventionele cardiologie in het algemeen al ver gevorderd zijn, werd in 2015 toch weer belangrijke vooruitgang... Lees verder

Het belang van OCT bij het beleid van een complexe angioplastiek: illustratie aan de hand van twee klinische casussen

  • Claudiu Ungureanu, Jaques Auslender, Damien Prioux, Marc Blaimont, Antoine de Meester

Optische coherentietomografie (OCT) is een beeldvormingstechniek waarmee de wanden van de coronaire arteriën in beeld worden gebracht met behulp van een optische vezel en licht. Door de hoge resolutie van ongeveer 10 μm is het met die... Lees verder

Myocarditis en gedilateerde cardiomyopathie. Nieuwe inzichten dankzij de moleculaire cardiologie

  • Ward Heggermont, Marc Vanderheyden

Binnen het spectrum van de cardiovasculaire pathologie zijn myocarditis en gedilateerde cardiomyopathie (DCM) niet de meest frequente aandoeningen. Ze verdienen echter meer dan onze aandacht omdat vaak heel jonge patiënten geconfronteerd worden... Lees verder

Hypertrophic Cardiomyopathy 2016: New Management Strategies and Interventions

  • Jens Czapla

Dit symposium vond plaats in het Jan Fabre-auditorium, campus Universiteit Antwerpen, ter gelegenheid van het emeritaat van prof. F. Wellens. Het onderwerp, hypertrofische cardiomyopathie (HCM), werd geselecteerd gezien zijn complexe pathologie.... Lees verder