NL | FR

nummer 2, april 2021, jaargang 33

Hand in hand: diabetes en cardiovasculaire ziekte

 • , , Michel De Pauw

Diabetes was het centrale thema op het jaarlijkse congres van de Belgian Society of Cardiology in februari 2021. We zijn niet zomaar leentjebuur gaan spelen door een gebrek aan inspiratie bij het samenstellen van het programma. Neen integendeel,... Lees verder

Een moderne aanpak van volwassenen met een aangeboren hartafwijking

 • An Van Berendoncks, Werner Budts

De afgelopen tien jaar brachten nieuwe inzichten en verdere vooruitgang in de zorg, meer specifiek op het vlak van percutane interventies, risico-inschatting en timing voor een interventie of heelkundige behandeling en medicamenteus beleid. Hoog... Lees verder

Moleculaire mechanismes van cardiometabole wijzigingen

 • Sandrine Horman, Laurent Bultot, Marine De Loof, Julien Cumps, Luc Bertrand, Christophe Beauloye

Sandrine Horman en Michel De Pauw modereerden de sessie van de BWGBRC (Belgian Working Group of Basic Research in Cardiology) tijdens het congres 2021 van de Belgische Vereniging voor Cardiologie. E. Dale Abel (University of Iowa City, VS) opende de... Lees verder

SGLT2-inhibitie: een nieuw tijdperk in de behandeling van hartfalen

 • Bert Zwaenepoel

De 40ste editie van het jaarlijkse congres van de Belgian Society of Cardiology vond dit jaar noodgedwongen virtueel plaats. Desal niettemin werden diverse interessante topics besproken door nationale en internationale experten. Zo ook een sessie... Lees verder

Cardiovasculaire pathologie en diabetes

 • Vincent Floré, Muriel Sprynger

Tijdens een sessie gedeeld tussen de BWGIC en de BSTH/BWGA werd stilgestaan bij de aanpak van cardiovasculaire problemen in diabetes. Lees verder

AF is also a metabolic disorder

 • Maarten Falter, Martijn Scherrenberg, Johan Vijgen

De eerste spreker, Dominik Linz, toont aan dat atriale remodellering uit meerdere fasen bestaat: een elektrische remodellering, nadien een metabole remodellering en tenslotte een structurele remodellering. Deze remodellering hangt sterk samen met... Lees verder

The patient with diabetes and renal insufficiency

 • Luc Jordaens

Deze online sessie werd voorgezeten door Patrizio Lancellotti (cardiologie, CHU Luik) en Thomas Vanassche (cardiologie, UZ Leuven). Lees verder

Radiation teaching 1ste sessie

 • , Olivier Van Leuven

Tijdens het BSC-congres werden twee sessies over straling en radioprotectie georganiseerd, met Frank Cools van het AZ Klina als moderator. De eerste lezing werd gegeven door Eugenio Picano (Pisa, Italië) met als titel 'Risks of the use of... Lees verder

Diabetes en coronaire aandoeningen

 • Martin Chaumont, Philippe Van de Borne

In 2045 zal type 2-diabetes (T2D) wereldwijd 700 miljoen mensen treffen, wat betekent dat de prevalentie ervan de komende 30 jaar met meer dan 50 % zal toenemen.1 Het latente stadium van DT2, glucose-intolerantie, gaat gepaard met een verhoging van... Lees verder

Acute cardiale zorg tijdens de COVID-19-pandemie

 • Thalia Bekelaar

Het voorbije jaar werd de gezondheidszorg wereldwijd belast door de COVID-19-pandemie. Het verantwoordelijke SARS-COV-2-virus werd in december 2019 voor het eerst gedetecteerd in Wuhan (China). Al snel volgde een verspreiding over de hele wereld met... Lees verder

Revisiting the Renin-Angiotensin-Aldosterone System

 • Philippe Van de Borne

Neil Poulter (London Imperial College, Verenigd Koninkrijk), Thomas Vanassche (KU Leuven) en Philippe van de Borne (Erasmusziekenhuis, ULB) hebben het woord genomen tijdens een virtuele sessie van de Belgische Vereniging voor Cardiologie. De... Lees verder

Case based challenging of the 2020 guidelines

 • Ellie Senesael

Bij diagnose en risicostratificatie is het belangrijk om eerst een myocardinfarct uit te sluiten. Daarbij is het belangrijk om een elektrocardiogram en een bloedonderzoek met troponines T assay op 0 en 1 uur af te nemen. Lees verder

Imaging the diabetic heart

 • Olivier Van Leuven

Diabetes en zijn effect op het hart is een belangrijk topic dat ook dit jaar veel aandacht kreeg op het BSC-congres, met meerdere sessies rond dit thema. In deze sessie, met moderatoren Caroline Van de Heyning en Bernhard... Lees verder

Ijzerdeficiëntie en hyperkaliëmie bij patiënten met hartfalen

 • Jeroen Dauw, Wilfried Mullens

Op het recente 40ste Annual Congress of the Belgian Society of Cardiology vond een sessie plaats over recente hot topics binnen het domein van hartfalen. In het eerste deel werd de rol van ijzertherapie en de belangrijke... Lees verder

Radiation teaching 2de sessie

 • Olivier Van Leuven

Lees verder