NL | FR

nummer 4, juni 2022, jaargang 34

Cardiologie: a lifetime journey

  • Michel De Pauw, Michel De Pauw

Recent vond het 41ste congres van de Belgische Vereniging voor Cardiologie plaats in Brussel. En ja, corona had opnieuw roet in het eten gegooid en de bijeenkomst moest worden uitgesteld naar die eerste mooie lentedagen in mei. De talrijke opkomst... Lees verder

Echocardiographic cardiopulmonary exercise test (CPET-echo): new horizons

  • Jan Verwerft, Philippe Bertrand, Jan Verwerft, Philippe Bertrand

Op donderdagochtend vond het door de BWGNICI (Belgian Working Group on Non-Invasive Cardiac Imaging) georganiseerde symposium rond CPET-echo (cardiopulmonary exercise testing of ergospirometrie in combinatie met inspanningsechocardiografie, figuur... Lees verder

How to identify new bio markers in high risk patients?

  • Claire Baufays, Julien Cumps, Valentine Robaux, Sandrine Horman, Claire Baufays, Julien Cumps, Valentine Robaux, Sandrine Horman

Sandrine Horman en Philippe van de Borne hebben de sessie van de BWGBRC (Belgian Working Group of Basic Research in Cardiology) op het congres van de Belgische Vereniging voor Cardiologie van 2022 voorgezeten. Jean-Claude Tardif opende de sessie met... Lees verder

Transforming high-CV risk (AF, HFrEF) with the right patient-oriented approaches

  • Edgard Prihadi, Edgard Prihadi, Lukas Duvillier, Tine De Backer

Op 12 mei 2022 vond op het BSC-congres het symposium 'Transforming high-CV RISK (atrial fibrillation, HFrEF) with the right patient-oriented approaches' plaats (figuur 1). Het symposium, opgedeeld in twee topics met elk twee sprekers, werd...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

What should a cardiologist know about veins?

  • Lukas Duvillier, Tine De Backer, Lukas Duvillier, Tine De Backer

Veneuze insufficiëntie, zich klinisch manifesterend als chronische veneuze ziekte (CVZ), lokaliseert zich vooral ter hoogte van het onderste lidmaat en wordt gedefinieerd als elke morfologische of functionele veneuze abnormaliteit van langere... Lees verder

Single Pill Combinations in cardiovascular prevention. Where do we stand in Belgium?

  • Jan van Asseldonk, Jan van Asseldonk

Tijdens het 41ste BSC-congres was er op 13 mei een interessante sessie over de behandeling van hypertensie en dyslipidemie. Onder voorzitterschap van Agnès Pasquet (UCL) en Bernard Paelinck (UZ Antwerpen) werd een stand van zaken gegeven over...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

How to manage arrythmias in high-risk patients (including elderly patients)

  • Benjamin De Becker, S├ębastien Knecht, Benjamin De Becker, S├ębastien Knecht

Jens Cosedis Nielsen heeft een uiteenzetting gegeven over de belangrijkste gegevens over pacemakers, defibrillatoren in de primaire en secundaire preventie en resynchroniserende pacemakers bij oudere patiënten. Daarbij heeft hij bijzondere... Lees verder

We care for every heartbeat: New insights for the management of your CV patients

  • Thomas Nguyen, Thomas Nguyen

Ernst Rietzschel heeft drie onderwerpen behandeld: het bereiken van de therapeutische streefwaarden, de toekomstige vetverlagers en het probleem van statineintolerantie.  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

What's new in the 2021 ESC Guidelines on CVD prevention in clinical practice?

  • Philippe Van de Borne, Philippe Van de Borne

Dit artikel geeft een samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden in de richtlijnen voor de preventie van hart- en vaataandoeningen die de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) recentelijk heeft gepubliceerd. Guy De Backer (UGent) en Johan... Lees verder