NL | FR

nummer 8, december 2018, jaargang 30

Wat is voorbijgestreefd: de CPU of de cardioloog op spoed?

  • Christiaan Vrints

Patiënten die zich op de spoedopname aanbieden met pijn op de borst verdacht voor een acuut coronair syndroom vormen een belangrijke uitdaging in de urgentiegeneeskunde. Pijn op de borst is een van de meest frequente medisch internistische... Lees verder

Evaluatie van de fysieke beroepsbekwaamheid van hartpatiënten

  • Guy De Backer, Laurent Demulier

Coronaire hartziekten (CHZ) is een verzamelnaam voor een aantal klinische entiteiten zoals acute coronaire syndromen, stabiele en niet-stabiele angina pectoris, bepaalde vormen van plotselinge cardiale dood of nog hartfalen en ritmestoornissen ten... Lees verder

Achieve more in pulmonary arterial hypertension- Translating insights into patient benefits

  • Anaïs Gauthey, Anne-Catherine Pouleur

De diagnose van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) berust op een hemodynamische definitie met een gemiddelde pulmonale arteriële druk (PAPm) gemeten met rechterhartkatheterisatie ≥ 25 mmHg in rust (normale waarde: 14... Lees verder

Radioprotectie en leadextracties

  • Jan De Pooter

Naar de sessie 'Lead management and radiation protection' gehouden op de 12de Belgian Heart Rhythm Meeting te Brussel op 5 oktober 2018 in het kader van de permanente vorming radioprotectie. Sprekers op deze sessie waren dr. Frederic Van Heuverswyn... Lees verder

Verslag van de procontrasessie op het BeHRA-symposium: AF-ablation is now ready for primetime in patients with heart failure and atrial fibrillation

  • Katarina Van Beeumen

Atriumfibrilleren (AF) en hartfalen (HF) zijn twee klinische entiteiten die duidelijk met mekaar verbonden zijn. Zo zijn veel risicofactoren voor het ontwikkelen van AF en HF dezelfde, zoals hypertensie, diabetes, ischemisch hartlijden en... Lees verder

BeHRA congress 2018: Arrhythmias in athletes

  • Philippe Vanduynhoven

Dag 2 van het recente jaarlijkse BeHRA-congres opende met aandacht voor atleten. Tijdens het eerste deel van deze sessie wijst prof. Scavée ons op enkele 'pitt-falls' bij de interpretatie van een elektrocardiogram (ecg) van een atleet. In het... Lees verder

BeHRA congress 2018: AF out of my head…

  • Philippe Vanduynhoven

In deze sessie over voorkamerfibrillatie wordt in het eerste deel het belang benadrukt van patiënteneducatie. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de opvallende associatie tussen het voorkomen van voorkamerfibrillatie en cognitive disfunctie. Lees verder