NL | FR

nummer 3, mei 2019, jaargang 31

Wij zoeken vrijwilligers!

  • Olivier GurnĂ©

U krijgt het Tijdschrift voor Cardiologie nu al verschillende jaren bijna elke maand in uw brievenbus, en het is nu zelfs online beschikbaar, zoals dat tegenwoordig gaat. Dat mirakel blijft plaatsvinden, ondanks het feit dat het steeds moeilijker... Lees verder

De Apple Heart-studie: hype of een kantelmoment?

  • Hein Heidbuchel

Op 16 maart 2019 werd op het congres van de American College in New Orleans de Apple Heart-studie voorgesteld (ClinicalTrials. gov NCT03335800). Op 20 maart was er tijdens het congres van de European Heart Rhythm Association (EHRA) in Lissabon de... Lees verder

De AUGUSTUSstudie: een keizerlijke begrafenis voor tripeltherapie

  • Peter R. Sinnaeve, Tom Adriaenssens

De patiënt met voorkamerfibrillatie die een coronaire interventie moet ondergaan is géén zeldzaamheid in onze dagelijkse praktijk. De keuze voor de meest optimale antitrombotische therapie voor deze patiënten is jammer genoeg... Lees verder

Linkerbundeltakblok anno 2019: nieuwe inzichten in een oude bekende

  • Simon Calle, Frank Timmermans, Jan De Pooter

Linkerbundeltakblok is sinds het tijdperk van cardialeresynchronisatietherapie geëvolueerd van een louter elektrocardiografische bevinding tot een cardiale entiteit op zich. Lees verder

Onmiddellijke versus uitgestelde cardioversie bij recent ontstane atriale fibrillatie: resultaten van de RACE 7 ACWAS-studie

  • Jan De Pooter

Patiënten die zich presenteren met recent ontstane (< 48 uur oud), symptomatische atriale fibrillatie (AF) ondergaan vaak een onmiddellijke cardioversie om het sinusritme te herstellen. Een cardioversie kan gebeuren door toediening van... Lees verder

Nut van een PET-scan bij de diagnose van infectie van een pacemaker of defibrillator

  • Robin Roobaert, Alice Ryelandt, Emilie Timmery, ElĂ©onore Dourte, Antoine de Meester

Infectieuze endocarditis als gevolg van een implantaat in het hart (CDRIE: Cardiac Device-Related Infective Endocarditis) is zeldzaam, maar de incidentie ervan stijgt gestaag parallel met het aantal pacemakers (PM) en implanteerbare defibrillatoren... Lees verder

Mis de Winter niet!

  • Inne Vanreusel

Een patroon van het type de Winter, gekenmerkt door junctionele ST-segmentdepressies en grote symmetrische T-golven, is een zeldzame elektrocardiografische presentatie die voorkomt bij 1,6 % van alle voorwandinfarcten. Herkenning van dit patroon is... Lees verder