NL | FR

nummer 1, februari 2017, jaargang 29

Hoe werkt en leeft de Belgische cardioloog?

  • Christiaan Vrints

Bij het begin van het jaar wensen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe op allerlei nieuwjaarsrecepties die op onze werkplek en in de huisartsenkringen waarmee we samenwerken georganiseerd worden. Naast een goede gezondheid wensen we elkaar ook... Lees verder

Correctie van ijzerdeficiëntie bij hartfalenpatiënten in de dagelijkse praktijk

  • Delphine Vervloet, Johan De Sutter

De laatste Europese richtlijn voor de aanpak van acuut en chronisch hartfalen belicht bij de comorbiditeiten heel duidelijk het nut van evaluatie van ijzertekort in deze populatie. Daarnaast geven ze een IIa-aanbeveling aan de... Lees verder

Pneumomediastinum. Paniek om een beetje lucht ...

  • François Dachy, Charles Etobou, Michel Tafforeau, Guy Jouret

Pneumomediastinum maakt deel uit van de uitgebreide en complexe differentiaaldiagnose bij thoraxpijn. De zeer zeldzame secundaire vormen kunnen door de onderliggende oorzaak levensbedreigend zijn, maar een spontaan of primair pneumomediastinum is... Lees verder

Ball thrombus: mobiele trombi in het linkeratrium

  • Fatimazahra Merzouk, Abdelali Hadi, Dounia Benzaroual, Mustapha Elhattaoui

Een 'ball thrombus' of bolvormige trombus is een zeldzame aandoening die gecompliceerd kan worden met een systemische embolie of een plotse dood door obstructie van de mitralisopening. Het is meestal een gevolg van een ernstige mitralisstenose.... Lees verder

Complementaire beeldvorming voor zeldzame coronaire anomalieën

  • Anne Marleen Cornelissen, Katrien Gijsbers, Christophe Dubois

Bij een 59-jarige vrouw met klachten van inspanningsdyspnoe werden bij echocardiografisch onderzoek een ernstige reumatische mitraalklepstenose en -insufficiëntie vastgesteld. Een preoperatieve coronaire angiografie kon geen... Lees verder

EuroValve 26-27 Januari 2017

  • Guy Van Camp

Het EuroValve-congres ging dit jaar door in Barcelona en de organisatie ging opnieuw uit van leden van de European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) en van de ESC Working Group on Valvular Heart Disease. Lees verder