NL | FR

nummer 4, juni 2016, jaargang 28

Ischemische cardiomyopathie: CABG of PCI???

  • Christiaan Vrints

Door een effectievere aanpak van cardiovasculaire risicofactoren en van de acute coronaire syndromen is de overleving van patiënten met coronair vaatlijden sterk verbeterd. Hierdoor is ischemisch hartlijden meer een chronische aandoening... Lees verder

Intraveneus ijzer bij hartfalen

  • Marc Goethals

De behandeling van hartfalen met gedaalde linkerkamerejectiefractie (LVEF) heeft een enorme vlucht genomen en dit zowel dankzij een weliswaar complexe polyfarmacie (o.a. ACE-inhibitoren of angiotensinereceptorblokkers, bètablokkers,... Lees verder

Een bijzondere cyste

  • , Bruno Guetcho, César Vazquez, Julien Johnen, Felix Pizzirusso, Fayçad Ibrahimi

Het platypneu-orthodeoxiesyndroom is een zeldzame klinische entiteit waar we aan moeten denken bij de differentiële diagnose van een houdingsafhankelijke dyspneu en een refractaire hypoxemie. We bespreken de klinische casus van een... Lees verder

Toevallige ontdekking van een cardiale massa … Waar denkt u aan?

  • Perrine Vande Berg, Olivier Marcovitch, Auriane Ceulemans, Marc Alkhori, Ron Cytryn, Antoine de Meester

Cardiale massa's zijn zeldzaam. Het myxoom is de bekendste (goedaardige) primaire tumor, primaire of secundaire maligne letsels zijn uitzonderlijk. Vaak worden ze bij toeval ontdekt tijdens een echocardiografie. De differentiële diagnose met... Lees verder

Optimalisatie van de zorg bij hartfalen

  • Petra Nijst, Matthias Dupont

Op zondag 22 mei vond tijdens het Hartfalen-congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Firenze het satellietsymposium plaats: 'Optimizing Heart Failure Care: If not now, when?'. Tijdens deze sessie, georganiseerd door Servier, bespraken... Lees verder

De nieuwe richtlijnen 2016 voor de diagnose en de behandeling van acuut en chronisch hartfalen zijn er

  • Olivier Gurné

De Europese Vereniging voor Cardiologie heeft haar jaarlijkse congres dit jaar gehouden in Firenze van 21 tot 24 mei. Op het congres werden de oude richtlijnen, die dateren van 2012, vervangen door nieuwe. De nieuwe richtlijnen werden gepresenteerd... Lees verder