NL | FR

nummer 1, februari 2020, jaargang 32

Waarvoor kunnen we een chip gebruiken?

  • Olivier Gurné

Onlangs kwam er een publiek debat op gang over de invoering van digitale vingerafdrukken op onze identiteitskaarten. Sommigen zien deze invoering als een bedreiging van onze heilige privacy, en er werd in de media veel tamtam gemaakt over iets dat... Lees verder

Nieuwe aanbevelingen voor de behandeling van supraventriculaire tachycardieën

  • Peter Geelen

Zestien jaar na de laatste publicatie van behandelingsaanbevelingen werd met ongeduld uitgekeken naar de ESC-aanbevelingen van 2019 voor de behandeling van patiënten met supraventriculaire tachycardieën1. Met een prevalentie van 2,25/1 000... Lees verder

Focus op mineralocorticoïdantagonisten: spironolacton en eplerenon

  • Ward Heggermont, Marc Goethals

De eerste mineralocorticoïdreceptor (MR) -antagonist (MRA) spironolacton werd beschikbaar op de markt in 1959. Pas in 2002 werd eplerenon door de FDA goedgekeurd voor gebruik in arteriële hypertensie, en nog later voor de behandeling van... Lees verder

Een alarm voor een pacemakerlead en magnetische resonantie: abnormale impedantie en vreemde elektrogrammen

  • Fréderic E. Lecouvet, Luc Jordaens, Sébastien Marchandise, Peter Goethals

Beeldvorming door magnetische kernspinresonantie (MRI) wordt almaar belangrijker. Er werden MRI-conditionele cardiale implanteerbare toestellen ontwikkeld die bestand zijn tegen de magnetische krachten in bepaalde omstandigheden, zonder dat dat... Lees verder

HFpEF in 2020: Joint venture tussen hartfalenspecialist, beeldvormer en invasief cardioloog

  • Caroline Van De Heyning, Marc Vanderheyden

Bij patiënten die zich presenteren met inspanningsdyspnoe en/of klinische tekenen van hartfalen en een linkerventrikelejectiefractie 50 % zonder significant kleplijden of evidentie van ischemie, moet de mogelijkheid van hartfalen met bewaarde... Lees verder

Cardio-oncologie: Reductie van morbiditeit en mortaliteit bij de kankerpatiënt

  • Johanna Jacobs, Lucas Van Aelst

Door de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën is de overleving van kankerpatiënten verbeterd en is kanker vaak een chronische ziekte geworden. Helaas ervaren patiënten ook meer behandelingsgerelateerde gezondheidsproblemen. Met... Lees verder

Belasting van de risicofactoren: mythe of realiteit?

  • Angel Lozano Y Camacho

Op 19 en 20 december vonden in Parijs de '39èmes Journées françaises de l'Hypertension Artérielle' plaats. Hierbij kunt u een verslag lezen van het symposium 'Belasting van de risicofactoren: mythe of realiteit?'. Lees verder