NL | FR

nummer 3, mei 2024, jaargang 36

Verlies van tijd en energie

  • Olivier Gurné

Een gewone consultatie in de cardiologie is soms wat teleurstellend. Lees verder

Invloed van het geslacht en van de inname van bètablokkers op de cardiorespiratoire markers bij functionele revalidatie

  • Godelieve Van Heddegem

Ondanks de vooruitgang in de interventiecardiologie blijven cardiovasculaire aandoeningen de belangrijkste sterfteoorzaak in ons land.1, 2 Lees verder

Cardiale myosine-inhibitoren: een nieuw tijdperk voor patiënten met hypertrofe cardiomyopathie

  • Emeline Van Craenenbroeck, Antoine Bondue

Hypertrofe cardiomyopathie (HCM) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een verhoogde linkerventrikelwanddikte (met of zonder rechterventrikelhypertrofie) of -massa die niet enkel kan worden verklaard door abnormale belastingscondities.1 HCM kan...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Hartritmevariabiliteit binnen de cardiologie

  • Matthias Dullaert, Said Hachimi-Idrissi, Jan De Pooter

De behandeling van disfuncties van de autonome activiteit ter hoogte van het hart is een complex gegeven en het onderwerp van heel wat oude en nieuwere interventies. Het meest uitdagende tot nu toe blijkt het ontwikkelen van een simpele test om... Lees verder

Hartfalen: een onderbelichte complicatie van diabetes

  • Karl Dujardin

De focus van de follow-up van diabetes mellitus (DM) type 1 en type 2 ligt tot op heden vooral op de detectie en behandeling van nefropathie, retinopathie, neuropathie en macroangiopathie. Recent inzicht toont aan dat hartfalen (HF) vaak onopgemerkt...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Septumablatie met alcohol bij hypertrofische cardiomyopathie - naar aanleiding van een monocentrische reeks

  • Nassime Zaoui, Katia Babou, Amina Boukabous, Nabil Irid, Nassime Zaoui, Katia Babou, Amina Boukabous, Nabil Irid

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is de frequentste monogene hartziekte. De prevalentie in de algemene bevolking bedraagt circa 1/500.1 Meestal betreft het een familiale cardiomyopathie, met autosomaal dominante overerving met wisselende... Lees verder

Nieuwigheden binnen de acute cardiovasculaire zorg: van prehospitale triage tot mechanische circulatoire ondersteuning

  • Sven Van Laer

Deze samenvatting geeft een beknopt overzicht van de nieuwe trials en studies die gepresenteerd werden tijdens de late-breaking science-sessie van ESC Acute CardioVascular Care 2024 dat plaatsvond in Athene, Griekenland van 8 tot en met 10 maart... Lees verder