NL | FR

nummer 5, september 2021, jaargang 33

Roboticals en artificiële intelligentie in het cathlab

  • Guy Van Camp, Eric Wyffels

Er ging recentelijk heel wat aandacht in de media naar het gebruik van de robot in het cathlab. Het is daarom een mooie opportuniteit er in dit redactioneel dieper op in te gaan, met de bedoeling zo objectief mogelijk naar deze nieuwe techniek te... Lees verder

Novel pathways for intensive lipid lowering

  • Tijs Bringmans

In deze interessante sessie van het jaarlijkse congres van de European Atherosclerosis Society worden de nieuwe behandelopties voor intensieve lipidentherapie samengevat. Lees verder

Pulmonale arteriële hypertensie, een zeldzame ziekte die niet verwaarloosd mag worden

  • Sandy Carolino, Jean-Luc Vachiéry

Pulmonale hypertensie is een pathofysiologische conditie waarbij de gemiddelde druk in de longslagader in rust bij rechterhartkatheterisatie hoger is dan 25 mmHg. De klinische classificatie van pulmonale hypertensie telt vijf groepen met... Lees verder

Cardiale amyloïdose vroegtijdig herkennen en diagnosticeren

  • Victor Issa, Emeline Van Craenenbroeck

De groeiende belangstelling om patiënten met verdenking op cardiale amyloïdose correct te diagnosticeren, is anno 2021 volledig terecht. Het therapeutische nihilisme dat lang gedomineerd heeft, kan door recente veelbelovende ontwikkelingen... Lees verder

Een speciaal en zeldzaam infarct: infarct van het epipericardiale vet

  • Melissa Van den Bulck, Jonathan Cavalleri, Benoît Cardos, Yilmaz Gorur, Deeba Ali, Lingna Zhu

Necrose van het epipericardiale vetweefsel is een zeldzame oorzaak van pijn in de borstkas. Over het algemeen veroorzaakt dat een acute pijn in de borstkas, waarbij zware en dringende aandoeningen uitgesloten moeten worden zoals een myocardinfarct,... Lees verder

BIWAC-congresverslag

  • Sebastiaan Dhont, Bert Zwaenepoel, Hannah Schaubroeck

De 7de editie van het BIWAC-congres, state-of-the-art in acute cardiac care, vond digitaal plaats op 18 juni 2021. Tijdens dit congres kwamen vier thema's aan bod: management van acuut coronair syndroom, cardiogene... Lees verder

De behandeling van HFrEF is minder eenvoudig dan ze lijkt

  • Olivier Gurné

Op de HoT session-meeting over hartfalen die door de ESC - HFA georganiseerd werd, kregen 'jonge' cardiologen de gelegenheid om het te hebben over nieuwe benaderingen in de medicamenteuze aanpak van hartfalen met een... Lees verder