NL | FR

nummer 2, april 2022, jaargang 34

Een nuttige nieuwe tool voor de bepaling van het operatieve risico van geïsoleerde tricuspidalisklepregurgitatie - TRI-SCORE

  • Guy Van Camp

Een belangrijke meerwaarde voor hartteams in een tijd van plethora aan chirurgische en transkatheteroplossingen voor de tricuspidalisklep Lees verder

Interventies van implanteerbare defibrillatoren tijdens seks bij hartpatiënten

  • Marie Van Hoorick, Rik Willems

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ervaren 9 000 mensen per jaar in België een plotse hartstilstand. Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende doodsoorzaak in de populatie (25,9 %). De... Lees verder

Hyponatriëmie bij hartfalen: tijd voor nieuwe oplossingen?

  • Simon Vanhentenrijk, Frederik Verbrugge

Hyponatriëmie is waarschijnlijk de meest complexe elektrolytenstoornis waarmee artsen geconfronteerd worden bij patiënten met hartfalen. In tegenstelling tot bij andere elektrolytenstoornissen bestaat de behandeling... Lees verder

Katheterbehandeling bij longembolie: rationale voor veelbelovende techniek

  • Frederic De Roeck

Longembolie is de derde meest frequente acute cardiovasculaire pathologie (na acuut myocardinfarct en ischemische beroerte), met een incidentie van 1/1000 per jaar in Europa, en is gecorreleerd aan morbiditeit... Lees verder

Myopericarditis na COVID-19-vaccinatie

  • Priscilla Gillis, Quentin Trefois, Antoine de Meester

Sinds begin januari 2021 wordt er in België gevaccineerd tegen SARS-CoV-2. De bijwerkingen van vaccinatie zijn vaak mild, zoals een griepachtig syndroom (koorts, gewrichtspijn, diarree enz.) en minder vaak andere... Lees verder

Aanpak secundaire mitralisklepregurgitatie

  • Sebastiaan Dhont, Hans Vandekerckhove

Deze uiteenzetting is gebaseerd op de webinar, Mitral valve regurgitation management: what is new?, gemodereerd door M. Metra en P. Lancellotti. Lees verder

De implementatie van SGLT2-inhibitoren in hartfalen met een gereduceerde ejectiefractie

  • Simon Vanhentenrijk, Frederik Verbrugge

Dat symptomatisch hartfalen aan een wereldwijde opmars bezig is hoeft geen betoog. Alleen al in België worden jaarlijks naar schatting 15 000 nieuwe gevallen van hartfalen gediagnosticeerd. Zo acht de Belgische Werkgroep... Lees verder