NL | FR

nummer 7, november 2018, jaargang 30

Weerstand tegen verandering

 • Olivier Gurné

Vanaf welk moment moeten we onze therapeutische houding aanpassen? Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat we dat doen vanaf het moment dat een goed uitgevoerde, multicentrische, gerandomiseerde studie een duidelijk voordeel aantoont. En toch ... Lees verder

ESC congress 2018, München: Hot Line sessie 1

 • Maxime Tijskens, Michael Wolf

Professor J. M. Gaziano van het Brigham and Women's Hospital in Boston presenteerde de resultaten van de ARRIVE-studie. Deze grootschalige gerandomiseerde dubbelblinde studie uitgevoerd in de eerste lijn onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van... Lees verder

ESC congress 2018, München: Hot Line sessie 2

 • Kris Gillis, Michael Wolf

Op het ESC-congres 2018 in München werd de ASCEND-studie voorgesteld, een grootschalige gerandomiseerde studie die het effect van acetylsalicylzuur en omega-3-vetzuren in primaire cardiovasculaire preventie bij 15 480 diabetespatiënten... Lees verder

Late breaking science Hot Line sessie 3

 • Laura Houard

Op de derde 'hot line'-sessie van het jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) in München zijn vier grote studies gepresenteerd. Lees verder

ESC congress 2018, München: Hot Line sessie 4

 • Marc Goethals

Ik heb op dit boeiende congres van de European Society of Cardiology op vraag van dit tijdschrift de 'Hot Line Session 4' bijgewoond. Daar werden vier grote studies voorgesteld en door een expert ter zake becommentarieerd. Het ging hier over de... Lees verder

GUClinical trial updates

 • Herbert De Raedt

Deze studie werd voorgesteld door J.W. Eikelboom (Hamilton, Canada) Lees verder

Aanbevelingen van de ESC/ESH 2018 voor hypertensie: wat is nieuw?

 • Philippe Van de Borne, Martin Chaumont

In dit artikel willen we een samenvatting geven van wat nieuw is in de aanbevelingen van 2018 in vergelijking met de aanbevelingen van 2013 van de European Society of Cardiology en de European Society of Hypertension (ESH) voor de behandeling van... Lees verder

Achieve more in pulmonary hypertension - translating insights into patients' benefits

 • Laurence Campens, Els Vandecasteele

Het satellietsymposium focust op het optimale beleid van pulmonale arteriele hypertensie (groep 1 - PAH). Eens de diagnose van PAH gesteld, wordt de nadruk voornamelijk gelegd op het belang van risico-inschatting en de toepassing ervan op het... Lees verder

Advances in anticoagulation to improve patient care in atrial fibrillation

 • Filip De Man

Tijdens het Europees Congres Cardiologie 2018 te München vond op 26 augustus het satellietsymposium 'Advances in anticoagulation to improve patient care in atrial fibrillation' plaats onder het voorzitterschap van prof. dr. Hein Heidbüchel... Lees verder

Verslag van het satellietsymposium 'Oral anticoagulation in atrial fibrillation - From evidencebased medicine to daily clinical practice' - 26 augustus 2018 op het ESC (München)

 • Eric Lecoq

Na een korte inleiding door prof. J. Weitz (McMaster University, Canada) herinnerde prof. C. Ruff (Boston) aan het belang van een antistollingstherapie bij atriumfibrillatie. Coumarinederivaten zijn doeltreffend (ze verlagen het aantal trombo-... Lees verder

Simple solutions to ensure efficacy in high cardiovascular risk patients

 • Pieter De Meester

Dit symposium dat werd gehouden op het jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie werd ingeleid door dr. Konradi uit Rusland. Patienten kunnen als hoogrisicopatiënten beschouwd worden als ze een uitgebreide comorbiditeit en... Lees verder

Residual Cardiovascular risk after an Acute Coronary Syndrome: Identifying, stratifying and managing patients at long term risk of atherothrombotic cardiovascular events

 • Sofie Gevaert

Professor James schetste de context: data van het SWEDEHEART-register1 hebben aangetoond dat 18,3 % van de patiënten binnen het jaar na het doormaken van een acuut coronair syndroom (ACS) een nieuw majeur event doormaakt (overlijden,... Lees verder

Hoe bescherm ik mijn patiënt met coronair en/of perifeer vaatlijden?

 • Thomas Vanassche

Een derde tot een kwart van alle overlijdens is het gevolg van coronair of perifeer vaatlijden. Met meer dan 15 miljoen fatale voorvallen per jaar is vaatpathologie in de ruime zin dan ook veruit de belangrijkste doodsoorzaak1. Lees verder