NL | FR

nummer 4, augustus 2020, jaargang 32

Publish or perish: from steady pace to mad rush

  • Olivier GurnĂ©

We zijn ons er allemaal van bewust dat we een historische periode doormaken, met een epidemie die haar sporen zal nalaten in de geschiedenis. Onze voorouders hebben de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, die gevolgd werd door de Spaanse griep. In 2020... Lees verder

Colchicine en antiinflammatoire therapie in secundaire cardiovasculaire preventie

  • Bert Zwaenepoel, Mathieu Coeman

Atherosclerotisch coronairlijden blijft tot op vandaag een van de belangrijkste oorzaken van mortaliteit, morbiditeit en gezondheidskosten wereldwijd1. Met de identificatie en agressieve controle van de traditionele risicofactoren voor... Lees verder

Verslag van de CARAVAGGIO-trial. Veneuze trombo-embolie in de oncologie: apixaban als veilig alternatief voor laagmoleculairgewichtheparine?

  • Laurens Verhaeghe

Veneuze trombo-embolie (VTE) is een frequente oorzaak van complicaties met soms fatale afloop in patiënten met een oncologische problematiek.1 Al geruime tijd zijn de heparines met laag moleculair gewicht (laagmoleculairgewichtheparine of LMWH)... Lees verder

Renale denervatie in 2020

  • Christophe Martinez

Na uitsluiting van secundaire hypertensie moeten we onderscheid maken tussen niet-gecontroleerde of pseudoresistente hypertensie en therapieresistente hypertensie. De prevalentie van therapieresistente hypertensie is echter moeilijk precies te... Lees verder

VICTORIA (Vericiguat glObal study in subjects with heart failure with Reduced ejection fraction).

  • Anne-Catherine Pouleur

Wereldwijd zijn er naar schatting 26 miljoen mensen met hartfalen, en ongeveer 40 tot 50 % van die patiënten vertoont hartfalen met een gestoorde linkerventrikelfunctie. Van de patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen vertoont... Lees verder

SGLT2 inhibition: Making waves in the heart failure landscape - congresverslag

  • Pieter Martens

De Europese 'European Medicines Agency' (EMA) en de Amerikaanse 'Food and Drug Administration' hebben tussen de jaren 2012 en 2014 drie verschillende SGLT2-inhibitoren een toekenning gegeven voor het gebruik bij de patiënt met diabetes type 2... Lees verder