NL | FR

nummer 4, juni 2018, jaargang 30

Cardiologie: evolutie naar een binaire conversie?

  • Olivier Gurné

Lang geleden bestonden er slechts weinig middelen om zieken te verzorgen. Eerst werd heil gezocht in de natuur, en - waarschijnlijk door trial-and-error - leerden mensen dat bepaalde planten nuttig kunnen zijn. De kennis groeide aanvankelijk traag,... Lees verder

Genetische afwijkingen als oorzaak van klinisch relevante cardiomyopathieën: To screen or not to screen, that's (not anymore) the question!

  • Ward Heggermont, J. Peter Van Tintelen

Een cardiomyopathie is een klinische cardiologische entiteit die een combinatie is van een verminderde hartfunctie en structurele afwijkingen in het myocard, zichtbaar op een of meerdere beeldvormingsmodaliteiten zoals echocardiografie of cardiale... Lees verder

3D-rotationele angiografie in de klinische praktijk

  • Maarten De Vis, Tom De Potter

Driedimensionale rotationele angiografie (3DRA) is een innovatieve methode die toelaat via tomografische snedes reconstructies van een volume naar keuze te maken via single plane radiografische apparatuur. Lees verder

Tailoring double antiplatelet therapy for coronary stenting

  • Walter Desmet

De laatste sessie van de BWGIC Spring Meeting, 'Burning Issues', werd geopend door prof. W. Desmet, die de dubbele antiplaatjestherapie (DAPT) na het plaatsen van een coronaire stent besprak. Lees verder

Percutane sluiting van een open foramen ovale (PFO): is er iets nieuws?

  • Edouard Benit

Op vrijdag 4 mei 2018 is op het jaarlijkse congres van de BWGIC in Luik een sessie gehouden over percutane sluiting van een open foramen ovale (patent foramen ovale; PFO). Lees verder