NL | FR

nummer 6, oktober 2023, jaargang 35

Op niveau

  • Olivier Gurné

De richtlijnen voor de diagnose en behandeling van hartfalen (HF) dateren van 2021 en zijn dus vrij recent. De voorbije twee jaar zijn echter meerdere grootschalige studies gepubliceerd, waardoor de richtlijnen aan een update toe waren. De nieuwe... Lees verder

STRONG-HF-studie: mogelijke implicaties voor nebivolol

  • Philippe Van de Borne

In 2018 publiceerde het prestigieuze tijdschrift The Lancet een studie over de incidentie van hartfalen (HF) in een populatie van vier miljoen mensen.1 Daaruit bleek dat de incidentie van HF, gedefinieerd op basis van de codes van de internationale... Lees verder

New pacing perspectives for patients with heart failure

  • Olivier Van Leuven

Op 13 september organiseerden de European Heart Rhythm Association (EHRA) en de European Heart Failure Association (HFA) een webinar met als onderwerp 'New pacing perspectives for patients with heart failure'. De sprekers waren Haran Burri... Lees verder

IJzertherapie bij hartfalen

  • Anne Vorlat

De laatste jaren, en zeker de laatste maand, is er veel te doen geweest rond ijzersupplementen bij hartfalen. IJzer is een essentieel onderdeel van veel fysiologische processen in het menselijke lichaam. Zuurstoftransport, het metabolisme van... Lees verder

Timing van complete revascularisatie bij patiënten met ST-elevatie acuut myocardinfarct en meertakslijden

  • Sven Van Laer

In de klinische praktijk lijden patiënten die zich presenteren met een ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) frequent aan meertakslijden en de bestaande evidentie ondersteunt het belang van complete revascularisatie bij deze patiënten.1,2 De... Lees verder

Behandeling van hypertrofische obstructieve cardiomyopathie: wat is er nieuw in 2023?

  • Antoine Bondue, Lucas Van Aelst

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een ziekte van de hartspier die wordt gekenmerkt door myocardiale hypertrofie, hoofdzakelijk van het linkerventrikel (LV), soms van het rechterventrikel of beide ventrikels, zonder andere cardiale, systemische... Lees verder