NL | FR

nummer 5, september 2018, jaargang 30

Requiem voor het inspannings-ecg?

  • Christiaan Vrints

Het inspanningselektrocardiogram (ecg) is in België de meest gebruikte diagnostische test voor het opsporen van myocardischemie bij patiënten met klachten verdacht voor angina pectoris. In elke cardiologische praktijkruimte staat een... Lees verder

BIWAC 2018: 6de Belgisch congres over acute cardiale zorgen

  • Herbert De Raedt

BIWAC of Belgian Interdisciplinary Working group on Acute Cardiac Care is een Belgische interdisciplinaire werkgroep die zich bezighoudt met de studie van acute cardiologische pathologie en het bevorderen van het toepassen van deze kennis in het... Lees verder

Iron deficiency: an important comorbidity

  • Isabel Witvrouwen

Dit artikel vormt een verslag van de 'Iron Deficiency' sessie op zaterdag 26/05/2018. Tijdens deze sessie spraken dr. P. Van Der Meer, prof. dr. E. A. Jankowska, prof. dr. S. D. Anker en prof. dr. C. S. P. Lam over ijzerdeficiëntie als... Lees verder

Diagnose van HFpEF in 4 stappen?

  • Sofie Verstreken

Het voorbije Heart Failure-congres stond in het teken van HFpEF, een aandoening die de komende decennia belangrijker zal worden dan HFrEF. Daar waar een tweetal decennia geleden ongeveer 30 % van de patiënten met symptomatisch hartfalen (HFpEF... Lees verder

Acuuthartfalenepisodes voorspellen: ready for prime time?

  • Ward Heggermont, Riet Dierckx, Marc Goethals, Sofie Verstreken, Jozef Bartunek, Marc Vanderheyden

Hartfalen is en blijft een dodelijke aandoening. Alhoewel wereldwijd de sterfte door cardiovasculaire ziekten daalt, neemt deze als gevolg van hartfalen in absolute termen nog toe! Er is dus een 'interne' verschuiving binnen de cardiovasculaire... Lees verder

Optimalisatie van het zorgpad van de hypertensieve patiënt

  • Tine De Backer

Maria Dorobantu (Roemenië) leidde het symposium in met de vraag 'Waarom is het noodzakelijk de zorg van hypertensieve patiënten te optimaliseren?' Het antwoord luidt: Lees verder

Diuretica blijven actueel bij de behandeling van hypertensie

  • Olivier Gurné

In juni 2018 vond het 28ste Europese Congres over hypertensie en cardiovasculaire preventie plaats. Op een symposium werd daar gesproken over de stand van zaken voor diuretica als behandeling van hypertensie. Lees verder