NL | FR

nummer 5, september 2016, jaargang 28

Medical taylorism. Organisatie van onze gezondheidszorg door niet-praktiserende artsen? Liever niet!

  • Guy Van Camp

Volgende week is het weer zover. Ik ben als cardioloog verantwoordelijk voor de zaalsupervisie van een van de hospitalisatie-eenheden in ons ziekenhuis. Een loodzware taakwaarbij ik de zorg en verantwoordelijkheid draag voor 30 patiënten,... Lees verder

Een ventrikelfibrillatie die zich uit in spijsverteringsproblemen …

  • Amina Khaldi, Thomas Nguyen, Ruben Casado, Philippe Van de Borne, Martine Antoine, Ana Roussouličres

We beschrijven het geval van een 67-jarige patiënt die wegens een myocardinfarct met cardiogene shock naar ons ziekenhuis verwezen werd. De patiënt werd opgenomen op de intensive care van ons centrum, dat gespecialiseerd is in ernstig... Lees verder

The Third Antwerp- Rochester Cardiology Symposium, 28 mei 2016

  • Bharati Shivalkar

Op 28 mei 2016 vond in het Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen (Edegem, België) voor het derde jaar op rij het unieke, educatieve congres plaats dat de Mayo Clinic (Rochester) en het Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen samen organiseren.... Lees verder

Cardiogene shock: het ESC beveelt overbrenging naar een tertiair centrum aan

  • Olivier Van Caenegem, Patrick Coussement

Historisch wordt shock gedefinieerd als een systolische hypotensie lager dan 90 mmHg die niet reageert op intravasculaire vulling, die minstens 60 minuten duurt en waarbij een vasopressivum of een inotropicum moet worden toegediend om de bloeddruk... Lees verder

'Tailoring hypertension treatment to the patient'

  • Philippe Van de Borne

Op een satellietsymposium dat de firma Servier heeft gehouden tijdens het 6de Europese congres over hypertensie en cardiovasculaire bescherming, herinnerde prof. Mancia eraan dat er nog heel wat vragen inzake cardiovasculaire preventie op een... Lees verder