NL | FR

nummer 8, december 2023, jaargang 35

De behandeling van tricuspidalisklepinsufficiëntie: licht aan het einde van de tunnel

  • Jerrold Spapen

De tricuspidalisklep is een complexe structuur. Deze klep heeft een variabele anatomie en zijn functie hangt zeer nauw samen met de rechteratrium en -ventrikelfunctie en de pulmonaaldruk. Primaire tricuspidalisklepinsufficiëntie (TI) is het... Lees verder

Behandeling van ernstige asymptomatische aortaklepstenose

  • Luc Pierard

Aortaklepstenose is een frequente ziekte die 2,6 - 6 % van de 65-plussers treft.1 In 2017 waren er 12,6 miljoen gevallen en jaarlijks sterven 102 700 mensen aan aortaklepstenose.2 De prevalentie stijgt gestaag, wat ten dele toe te schrijven is aan... Lees verder

Semaglutide bij patiënten met hartfalen met bewaarde ejectiefractie en obesitas

  • Andreas Gevaert

Het profiel van patiënten met hartfalen schuift meer en meer naar een 'bewaarde' ejectiefractie (HFpEF). Dit valt enerzijds te verklaren door de vergrijzing, anderzijds door een toename van de comorbiditeiten geassocieerd met HFpEF, waaronder... Lees verder

Patiënt gerapporteerde uitkomsten in de cardiologie: een consensusdocument van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC)

  • Philip Moons

Patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO's) zijn een gestandaardiseerde manier om het perspectief van patiënten over hun gezondheid in kaart te brengen. PRO's worden gedefinieerd als 'elke rapportage over de gezondheidstoestand van een... Lees verder

Anticoagulatie met edoxaban bij patiënten met episodes van atriale snelle ritmes (NOAHAFNET 6studie)

  • Thomas De Beenhouwer

De indicatie voor anticoagulantia bij voorkamerfibrillatie (VKF) is goed gekend en goed bestudeerd, maar het wordt al heel wat minder duidelijk als VKF niet klinisch (door middel van een ecg), maar via ambulante langdurige ritmemonitoring wordt... Lees verder

Arteriële hypertensie: we zijn er nog niet

  • Sebastiaan Dhont

Het zal geen betoog vergen dat arteriële hypertensie een vooraanstaande oorzaak is van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Ondanks de potentiële voordelen van een antihypertensieve behandeling, blijft de praktische implementatie... Lees verder

Tools om voorkamerfibrillatie op te sporen en stroke te voorkomen

  • Jimmy Jacobs

Op 12 en 13 oktober 2023 werd de 17e Belgian Heart Rhythm Meeting (BHRM) georganiseerd in het Sheraton Hotel in Brussel. Tijdens deze meeting werd op donderdag een volledige sessie georganiseerd over tools om voorkamerfibrillatie (VKF) te detecteren... Lees verder