NL | FR

nummer 4, juni 2017, jaargang 29

Kleplijden: welke nieuwe data bracht 2016 ons?

  • Guy Van Camp

Een van de domeinen die het meest bewegen in de cardiologie is kleplijden. De incidentie neemt toe en nieuwe behandelingstechnieken, met hightech beeldvorming op kop, nemen een toenemend belangrijke plaats in. Een recente 'current opinion'... Lees verder

Therapiecompliance bij coronaire patiënten: determinanten en mogelijke interventies

  • Johan De Sutter

Verschillende internationale richtlijnen waaronder die van de Europese Vereniging van Cardiologie1 adviseren voor de secundaire preventie van patiënten met coronairlijden (na myocardinfarct, coronaire heelkunde of... Lees verder

THINK AORTA - niet elke thoracale pijn is een acuut coronair syndroom!

  • Marc Schepens

Een patiënt presenteert zich op de spoedopname met acuut ontstane thoracale pijn uitstralend naar de rug. Bij klinisch onderzoek is een nieuw diastolisch hartgeruis waarneembaar. Er zijn geen elektrocardiografische veranderingen... Lees verder

Cardioloog en diabetoloog: eendracht maakt macht

  • Olivier Gurné

Voor een cardioloog is diabetes beslist een belangrijke cardiovasculaire risicofactor. De cardiovasculaire sterfte ligt duidelijk hoger bij een diabetespatiënt, maar het verband tussen de glykemie en de diabetescontrole, gemeten met... Lees verder

ESC Congres Hartfalen 2017: Enkele highlights

  • Riet Dierckx

Prof. Sato uit Japan benadrukte in zijn presentatie dat congestie zich niet alleen manifesteert als longstuwing of oedemen, maar dat ook deterioratie van nieren leverfunctie hiervan een uiting kan zijn ('klinische versus orgaancongestie'). Lees verder

Een heel persoonlijke kijk op het HFA-congres in Parijs 29 april tot 2 mei 2017

  • Marc Goethals

Het is onbegonnen werk om een volledig verslag uit te brengen over een megacongres als dat van de Heart Failure Association van de ESC in Parijs. Ik beperk me dan ook tot enkele onderwerpen die me bijzonder hebben getroffen: twee grote debatten,... Lees verder