NL | FR

nummer 8, december 2022, jaargang 34

Patiënten met ischemische cardiompyopathie: herboren na PCI?

  • Christiaan Vrints

Patiënten die een coronaire bypass ondergaan hebben vaak het idee herboren te zijn. Is dit ook zo voor patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan bij een ischemische cardiomyopathie? Lees verder

Wearables in de cardiale praktijk: een overzicht

  • Bert Zwaenepoel, Karl Dujardin

Technologische vooruitgang is alomtegenwoordig in het dagelijkse leven, maar ook in de klinische praktijk. Zo dragen steeds meer patiënten allerhande accessoires met verschillende ingebouwde sensoren, zogenoemde smart-wearables of kortweg... Lees verder

De toekomst van pacing

  • Michaël Dorge, Georges Mairesse

Tijdens de 16e Belgian Heart Rhythm Meeting is een sessie over de toekomst van pacing gehouden. Daarbij werden de nieuwe modaliteiten en mogelijkheden inzake cardiale pacing besproken. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:... Lees verder

Behandeling van ventriculaire ritmestoornissen

  • Laura Peter

Op 20 en 21 oktober heeft de Belgian Heart Rhythm Association een sessie gewijd aan de behandeling van ventriculaire ritmestoornissen. Arthur Wilde gaf eerst een presentatie over de klinische en genetische raming van het risico. Eloi Marijon... Lees verder

BWGNICI-congresverslag 2022

  • Lobke Pype, Nicole Sturkenboom

Op 18 november 2022 vond het jaarlijkse congres van de Belgian Working Group On Non-Invasive Cardiac Imaging (BWGNICI) plaats met als onderwerp Valvular Heart Disease in Heart Failure. De dag was gevuld met interessante sessies verzorgd door... Lees verder

Mortaliteit reduceren in hartfalen: een MRA starten of hyperkaliëmie vermijden?

  • Alix Lambrecht

Chronisch hartfalen is een globaal fenomeen met een stijgende prevalentie en een belangrijke mortaliteit en morbiditeit. In de voorbije jaren zijn er dankzij verschillende grote gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT) belangrijke evoluties... Lees verder

Een geblokte P-golf na pacemakerimplantatie

  • Jan De Pooter

Een 49-jarige man presenteerde zich met een syncope op de dienst Spoedgevallen. Holterregistratie toonde een intermittent hooggradig atrioventriculair blok (AV-blok). Vermits er geen reversibele oorzaak weerhouden werd voor dit hooggradig AV-blok,... Lees verder