NL | FR

nummer 1, februari 2019, jaargang 31

Overheidsbeleid en cardiologie: een terugblik op de vorige jaren en visie op de nabije toekomst

  • Eric Wyffels, Guy Van Camp

Terugblik op 2018, wat zou 2019 ons kunnen brengen. Een normale vraag voor een eerste editoriaal van het jaar. Aangezien het in de voorbije edities herhaaldelijk over medisch inhoudelijke onderwerpen ging, leek het me tijd om nog eens een blik te... Lees verder

Evaluatie ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de subcutane defibrillator (S-ICD)

  • Caroline Lepiece

Het is nu al 10 jaar geleden dat de eerste subcutane defibrillator ingeplant werd. Een revolutionaire première. Sindsdien heeft dat model al een lange weg afgelegd en werden er technologische en klinische verbeteringen aan aangebracht. De... Lees verder

DECLARE - TIMI 58 of de bevestiging voor de SGLT2-remmers?

  • Olivier Gurné,

Nog niet zo lang geleden legden cardiologen maar weinig interesse aan de dag voor antidiabetica. Het was weliswaar bekend dat diabetes een belangrijke cardiovasculaire risicofactor was, maar in tegenstelling tot wat het geval is met hypertensie of... Lees verder

Aanpak van diureticaresistentie in hartfalen

  • Frederik Verbrugge

Symptomen en klinische tekens van volumeoverbelasting zijn de belangrijkste reden voor ziekenhuisopnames bij patiënten met hartfalen.1 Persisterende volumeoverbelasting (oedemen, ascites, longcongestie) en/of verhoogde cardiale vullingsdrukken... Lees verder

Behandeling van een aneurysma van een vena saphena-ent gecompliceerd met een acuut coronair syndroom

  • Théophile Tamakloe, Patrick Timmermans, Christophe Laruelle, Michel Buche, Afshin Rezazadeh Azar

Een aneurysma van een vena saphena-ent is een zeldzame complicatie van aortocoronaire overbruggingschirurgie, waarvan het mechanisme nog niet duidelijk is, maar die dodelijke gevolgen kan hebben. Lees verder

Strategieselectie bij ernstige aortaklepstenose: een bewegend doelwit

  • Sander Trenson

Tijdens het ESC in München woonde ik een interessante sessie bij over de evolutie in behandeling van ernstige aortaklepstenose. De keuze tussen heelkundige en transkatheteraortaklepvervanging is een bewegend doelwit waarbij onze inzichten in... Lees verder