NL | FR

nummer 7, november 2020, jaargang 32

SGLT2-inhibitoren: een nieuw tijdperk van renocardiovasculaire behandeling?

 • Riet Dierckx, Guy Van Camp

Sinds 2014 beleven cardiologen op het vlak van hartfalen eindelijk opnieuw gouden jaren. Na de grote farmaceutische studies in de jaren '80, '90 en 2000, waarmee ACE-inhibitoren, bètablokkers, mineralocorticoïde-receptorantagonisten en... Lees verder

NOAC's: hoeksteen in de antitrombotische therapie bij diabetes

 • Christiaan Vrints

Diabetes mellitus wordt gecompliceerd door een sterk verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Naast een algemene cardiovasculaire risicofactor is diabetes ook geassocieerd met een verhoogd risico op voorkamerfibrillatie:... Lees verder

Definitieve doorbraak van SGLT2 bij HFrEF?

 • Marc Goethals, Frank Nobels

Lees verder

Vroegeritmecontrole strategie bevordert resultaat bij patiënten met voorkamerfibrillatie

 • Maxime Tijskens

Professor Kirchhof (Universiteit van Hamburg en Birmingham) stelde op het virtuele ESC-congres van 2020 de resultaten van de EAST-AFNET 4-studie voor. In deze studie werd onderzocht of een vroegeritmecontrolestrategie bij voorkamerfibrillatie een... Lees verder

Restrictieve versus liberale transfusiestrategie bij een acuut coronair syndroom in aanwezigheid van anemie

 • Dan Schelfaut

Is een liberaal of restrictief transfusiebeleid gepast bij patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) in de aanwezigheid van anemie? De REALITY-trial gepresenteerd door Philippe Gabriel Steg in een hotlinesessie op het ESC-congres,... Lees verder

EXPLORER-HCM: Efficacy and Safety of Mavacamten in adults with symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy

 • Riet Dierckx

Een van de hoogtepunten van het ESC-congres 2020 was ongetwijfeld de voorstelling van de EXPLORER-HCM-studie, waarin de resultaten van mavacamten bij patiënten met symptomatische hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HOCM) worden... Lees verder

LoDoCo2-studie: 'Teaching an old drug new tricks'

 • Frederik Van Durme

Op 31 augustus 2020 presenteerde dr. Mark Nidorf uit Perth, Australië de resultaten van de LoDoCo2-studie1 tijdens de eerste hotlinesessie van de dag op het digitale ESC-congres 2020. Er werd enthousiast uitgekeken naar de bevindingen van deze... Lees verder

The changing landscape of iron deficiency in heart failure

 • Lauranne Van Assche, Jimmy Jacobs

Dit jaar werd op het ESC-congres een sessie gewijd aan het belang van ijzerdeficiëntie in de hartfalenpopulatie. De sessie wordt ingeleid door Andrew Coats, huidige president van de ESC Heart Failure Association, waarbij de nadruk gelegd wordt... Lees verder

Diagnostiek van cardiale transthyretine- amyloïdose (ATTR) in de dagelijkse praktijk

 • Philippe Debonnaire

Cardiale amyloïdose is een infiltratieve cardiomyopathie door progressieve extracellulaire neerslag van onoplosbare amyloïdfibrillen, gevormd uit precursoreiwitten. Het betreft meestal een systeemaandoening waarbij andere orgaansystemen... Lees verder

Faces and Cases: Improving the Management of Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy (ATTR-CM)

 • Steven Droogmans

Deze sessie werd voorgezeten door prof. Pablo Garcia-Pavia (Madrid, Spanje) en prof. Thibaud Damy (Creteil, Frankrijk). Lees verder

Tackling cardiovascular diseases with a new generation of polypills

 • Christiaan Vrints

Prof. Vlachopoulos schetst als chairman van het symposium het gekende fenomeen dat gelijktijdig bloeddruk en dyslipidemie behandelen niet enkel additieve, maar vooral synergistische voordelen biedt op vlak van cardiovasculaire bescherming. Vandaag... Lees verder

Het gebruik van anticoagulantia in non-valvulaire voorkamerfibrillatie: nieuwe richtlijnen en het belang van patiëntgeoriënteerde zorg

 • Bert Zwaenepoel

Lees verder

Optimalisatie van RAASi-therapie via betere kaliumcontrole

 • Pieter Martens

Lees verder