NL | FR

nummer 6, oktober 2017, jaargang 29

Voorkamerfibrillatie en hartfalen: Siamese tweelingen die een teamaanpak vergen

  • Christiaan Vrints

Hartfalen en voorkamerfibrillatie gaan hand in hand: haast alle patiënten met chronisch hartfalen ontwikkelen vroeg of laat voorkamerfibrillatie. Het plots optreden van voorkamerfibrillatie met een snel kamerantwoord kan leiden tot acuut... Lees verder

Daar zijn de nieuwe guidelines 2017

  • Olivier Gurné

Zoals ieder jaar tijdens de jaarlijkse vergadering van de European Society of Cardiology werd een aantal Europese guidelines tegen het licht van de meest recente publicaties gehouden. Dat is telkens weer een indrukwekkend werk. Ook al kun je... Lees verder

De juiste weg naar het opheffen van ijzertekort bij hartfalen

  • Pieter Martens

IJzertekort is een van de meest voorkomende comorbiditeiten bij patiënten met hartfalen, met een prevalentie van rond de 50 %.1 IJzertekort, gedefinieerd als een ferritinegehalte van < 100 μg/l of een ferritinegehalte tussen de... Lees verder

Trombus in het linkerventrikel oorzaak van acute ischemie van de onderste ledematen: klinische casus en literatuuroverzicht

  • Caroline Van de Wyngaert, Thomas Servais, Joëlle De Coninck, Philippe Everarts, Antoine de Meester

Hartinsufficiëntie met gestoorde systolische functie is een vaak voorkomende ziekte, met een behandeling die artsen goed kennen. Toch blijft er nog controverse bestaan over de rol van anticoagulatie bij hartinsufficiëntie. We... Lees verder

Propofolinfusiesyndroom … meer dan propofol alleen

  • Laurens Van de Bruaene, Tony Bruyns, Alex Heyse, Becker Alzand, Frederik Van Durme

Het propofolinfusiesyndroom (PRIS) is een zeldzame, medicatiegerelateerde complicatie met een multifactoriële oorzaak. Een goede dosismonitoring is van vitaal belang. Een vroegtijdige herkenning staat centraal waarbij patronen in het... Lees verder

Inspanningsgerelateerd bundeltakblok met ernstige mitralisklepinsufficiëntie

  • Caroline Van De Heyning

Een 74-jarige patiënte consulteerde wegens progressieve inspanningsdyspneu, NYHA 3. Ze had geen angineuze klachten. Haar cardiale risicofactoren waren behandelde arteriële hypertensie, hypercholesterolemie en diabetes mellitus type... Lees verder