NL | FR

nummer 5, september 2017, jaargang 29

Harttransplantatie: 50 jaar en nog altijd een uitdaging

  • Olivier Gurné

De eerste harttransplantatie is 50 jaar geleden op 3 december 1967 uitgevoerd door Barnard in Zuid-Afrika. Enkele maanden later heeft Shumway de tweede harttransplantatie gerealiseerd. De eerste harttransplantatie in Europa is uitgevoerd door... Lees verder

Erectiestoornissen en harten vaataandoeningen

  • Philippe Delmotte, Alexandre Persu

Erectiestoornissen en hart- en vaataandoeningen hebben veel risicofactoren gemeen en hun pathofysiologie wordt gemedieerd door een endotheeldisfunctie, waardoor er minder stikstofmonoxide (NO) beschikbaar is.1, 2 Bij veel mannen worden de... Lees verder

Het effect van verschillende trainingsvormen bij hartfalen

  • Justien Cornelis, Paul Beckers

Dit artikel probeert een beknopt overzicht te geven van de evidentie, intensiteit en modaliteit voor het opstellen en aanwenden van een fysiek trainingsprogramma bij patiënten met hartfalen. Lees verder

De rol van multidisciplinaire hartrevalidatie bij de behandeling van de patiënt met ischemisch hartlijden

  • Raymond Kacenelenbogen, Johan De Sutter, Benedicte Heyndrickx, Sofie Pardaens, Ines Frederix, Koen Kerremans, Paul Dendale

Hart- en vaatziekten vormen tot op heden nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd en in Europa, waarbij ischemisch hartlijden verantwoordelijk is voor 20 % van alle overlijdens.1 Dankzij de vooruitgang in preventiebeleid... Lees verder

Innovaties en expertise in cardiale resynchronisatie

  • Antoine de Meester

Biventriculaire resynchronisatie is een belangrijke optie bij de behandeling van patiënten met hartfalen, systolische linkerventrikeldisfunctie (LVEF ≤ 35 %) en een linkerbundeltakblok, waardoor de twee ventrikels niet synchroon... Lees verder

Improving management of hypertension: is early use of combinations the solution?

  • Hilde Heuten

Tijdens dit symposium kwamen er drie sprekers aan bod. De inleiding werd gegeven door prof. dr. Bryan Williams (Londen, VK). Lees verder