NL | FR

nummer 6, oktober 2022, jaargang 34

Hartfalen behandelen volgens ejectiefractie: een aanhoudende discussie

  • Olivier Gurné

Hartfalen is frequent en veroorzaakt ondanks de aanwinsten van de laatste decennia nog altijd veel morbiditeit en een hoge sterfte. Sinds geruime tijd maken we onderscheid tussen hartfalen met een gedaalde linkerventrikelejectiefractie en... Lees verder

Bètablokkers en hartfalen: richtlijnen van de Europese Vereniging voor Cardiologie

  • Olivier Gurné, Philippe Van de Borne

In haar richtlijnen van 2021 verduidelijkt de Europese Vereniging voor Cardiologie de plaats van bètablokkers bij de behandeling van hartfalen. Lees verder

Statines in primaire preventie

  • Philippe Van de Borne, Martijn Scherrenberg, Paul Dendale

Verschillende studies hebben aangetoond dat het ontwikkelingsrisico van cardiovasculaire (CV) ziekten al vroeg in het leven begint. Het belang van goed getimede preventiestrategieën om CV ziekten terug te dringen is dan ook algemeen erkend.1... Lees verder

P2Y12-inhibitie in monotherapie: alternatief voor aspirine?

  • Peter R. Sinnaeve, Tom Adriaenssens

Antiplaatjestherapie is een van de hoekstenen in de secundaire preventie bij patiënten met een cardiovasculaire aandoening (CVD). Meestal bestaat deze therapie uit aspirine bij stabiele patiënten, en aspirine plus een P2Y12-inhibitor... Lees verder

Wanneer amiodaron niet het juiste antwoord is

  • Marnix J von Kemp, Gaëlle Vermeersch, Bruno Schwagten

Deze casus betreft een 41-jarige vrouw zonder medische voorgeschiedenis, die zich aanmeldde op de spoedgevallendienst kort na middernacht. Tijdens het autorijden ontwikkelde zij plots palpitaties en een gevoel van thoracaal ongemak, waarvoor ze... Lees verder