NL | FR

nummer 6, oktober 2016, jaargang 28

Werken aan betere coronaire interventies of aan betere preventie?

  • Christiaan Vrints

Recent werd tijdens het Europese Congres voor Cardiologie in Rome de DOCTORS-studie (Does Optical Coherence Tomography Optimize Results of Stenting) voorgesteld en spoedig gepubliceerd in Circulation.1 De DOCTORS-studie is de eerste gerandomiseerde... Lees verder

Is screenen naar stille ischemie bij asymptomatische diabetespatiƫnten zinvol?

  • Christiaan Vrints

Diabetes mellitus is een belangrijke risicofactor voor het vroegtijdig ontwikkelen van coronaire atherosclerose: diabetespatiënten hebben een tweemaal hoger risico om ischemisch hartlijden te ontwikkelen. Het coronairlijden evolueert bij... Lees verder

De nieuwe ESC guidelines omtrent voorkamerfibrillatie - een kort overzicht

  • Guy Van Camp

Het aantal vrouwen en mannen met voorkamerfibrillatie (VKF) wereldwijd wordt geschat op respectievelijk 12,6 en 20,9 miljoen. Bij volwassenen > 20 jaar wordt de prevalentie geschat op 3 % met hogere cijfers in de bejaarde populatie en bij... Lees verder

Preloading P2Y12-inhibitor for every ACS?

  • Patrick Coussement, Olivier Van Caenegem

Op vrijdag 3 juni 2016 organiseerde de Belgische Interdisciplinaire Werkgroep voor Acute Cardiologie (BIWAC) voor de vijfde maal haar tweejaarlijkse symposium. In de ochtend was er een pro-contradebat over 'pretreatment with P2Y12 blocking agent in... Lees verder

ESC 2016: is er nieuws over acute coronaire syndromen?

  • Abdelmajid Bouzerda, Ali Khatouri

Dit jaar vond het grote rendez-vous van het congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie plaats in Rome, van 27 tot 31 augustus. Zoals elk jaar werden op het congres de grote aanwinsten in dit dynamische specialisme besproken. De... Lees verder