NL | FR

nummer 8, december 2017, jaargang 29

In 2018 naar nieuwe uitdagingen?

  • Olivier Gurné

Het jaar 2017 loopt ten einde, en onvermijdelijk kijken we dan achterom naar het afgelopen jaar en vooruit naar de toekomst. Lees verder

Een gemeenschappelijk extramuraal zorgpad voor hartfalen voor Zuid- en Midden-West-Vlaanderen

  • David Derthoo

Patiënten met chronisch hartfalen moeten behandeld worden met geïntegreerde optimale internistische en cardiologische therapie volgens de meest recente ESCguidelines met optimale medicamenteuze therapie, optimale devicetherapie en... Lees verder

High-definition mapping in cardiale elektrofysiologie: op weg naar perfectie 20 jaar na de introductie van elektroanatomische mapping

  • Jeroen De Cocker, Kaspars Kupics, Yves De Greef, Dirk Stockman, Bruno Schwagten

In de beginjaren van de elektrofysiologie was fluoroscopie de enige beschikbare beeldvormingstechniek om de positie en beweging van diagnostische katheters en ablatiekatheters in het hart te visualiseren. Initieel werd voor de registratie... Lees verder

RE-DUAL PCI-studie

  • Tijs Bringmans, Guy Van Camp

Op het ESC te Barcelona werd de REDUAL PCI-studie voorgesteld door prof. dr. Cannon, waarin men het veiligheidsprofiel van duale therapie onder de vorm van dabigatran (110 mg en 150 mg) en een P2Y12-inhibitor vergelijkt met... Lees verder

State-of-the-art ICD-programmatie in primaire preventie

  • Jan De Pooter, Mathieu Coeman

Naar de voordacht 'Current state-of-the-art ICD programming in primary prevention' van prof. Laurent Fauchier die werd gehouden op de 11de Belgian Heart Rhythm Meeting op 5 oktober 2017 in Brussel. Tijdens deze uiteenzetting werd een overzicht... Lees verder

Minimalisatie van rechterventrikelpacing in elke pacemakerpatiënt?

  • Mathieu Coeman, Jan De Pooter

Naar de voordracht 'Should we minimize RV pacing in all patients?' van prof. Carsten W. Israel die werd gehouden op de 11de Belgian Heart Rhythm Meeting op 5 oktober 2017 in Brussel. Lees verder

Syncope en paroxysmaal atrioventriculair blok op Prinzmetal-angina

  • Charlotte Hayden, Damien Badot, Antoine de Meester

Prinzmetal-angina (PA), ook variant angina genoemd, is een zeldzame klinische entiteit die tot uiting komt als een episode van angina pectoris in rust.1-4 Het wordt veroorzaakt door een occlusief spasme van een epicardiale kransslagader en kan... Lees verder