NL | FR

ESC-congres 2022: Om meerdere reden een mooie editie van het jaarlijkse ESC-congres

  • Guy Van Camp

Van 26-29 augustus ging dit jaar het jaarlijkse cardiologische ESC-congres door in Barcelona. Om meerdere redenen kunnen we zeggen dat het een mooie editie was. Allereerst omdat het de zeventigste editie was van een wetenschappelijk event dat tot de... Lees verder


Great Debate: lipidlowering therapies should be guided by vascular imaging rather than by plasma biomarkers

  • Inne Vanreusel, Tijs Bringmans

Wouter Jukema (Leiden, Nederland) leidde een geanimeerd debat tussen Stephen Nicholls (Melbourne, Australië) en Colin Baigent (Oxford, VK) waarbij de pro's en contra's van een cholesterolverlagende behandeling op basis van beeldvorming eerder... Lees verder


The beginning of the end of NOACs? The extra mile

  • Martijn Rogiers, Herbert De Raedt

Met de provocerende titel wil het satellietsymposium de aandacht vestigen op specifieke kwetsbare patiëntengroepen. Sinds de initiële fase 3-trials (RE-LY, ROCKET-AF, ARISTOTLE, ENGAGE AF-TIMI 48) de effectiviteit van directe orale...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie


Latest science in primary and secondary prevention and environmental health

  • Herbert De Raedt

De ASCEND-studie betreft een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie. De studie includeerde 15 480 diabetespatiënten uit het Verenigd Koninkrijk, ouder dan 40 jaar, zonder cardiovasculair lijden. Ze werden gerandomiseerd... Lees verder


Time to act: Hoe kunnen we de toekomst van hartfalenpatiënten verbeteren na een verslechtering van hun toestand?

  • Nico van de Veire

Tijdens het ESC-congres 2022 in Barcelona werd een satellietsymposium georganiseerd onder leiding van Ileana Pina (Philadelphia, VS) en Javed Butler (Jackson, VS). Ileana Pina stelde een klinische casus voor van een 72-jarige man, sinds 2 jaar...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie


Angina with normal coronary arteries: do not forget microvascular disease

  • Inne Vanreusel, Tijs Bringmans

Deze presentatie behandelt een van de grootste uitdagingen in de cardiologie: angina met normale kransslagaders. Vier beeldvormingstechnieken die worden gebruikt om de cardiale perfusie te meten komen aan bod waarbij telkens de sterke punten en... Lees verder


Challenge of hypertension management in 2022

  • Paula Vilcan

Tijdens het congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) van 2022 is ook een symposium gehouden met als titel 'Challenge of hypertension management in 2022', dat is voorgezeten door Reinhold Kreutz (Duitsland) en Guiseppe Mancia...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie


SGLT2-inhibitie in hartfalen

  • Matthias Dupont

Natriumglucose-cotransporter 2-inhibitors (SGLT2i) zijn zonder twijfel de meest besproken en bestudeerde cardiovasculaire geneesmiddelen van het moment (tabel 1). Op het jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) in...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie


Sliding doors in hypertension management

  • Olivier Gurné

Hypertensie blijft wereldwijd een belangrijke risicofactor, die een hoge morbiditeit en sterfte veroorzaakt ondanks de technologische aanwinsten bij het meten van de bloeddruk en de beschikbaarheid van effectieve geneesmiddelen. Tijdens het congres...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie


Nieuwe kijk op pulmonale hypertensie: praktische boodschappen voor de behandeling van patiënten

  • Anne-Catherine Pouleur, Anne-Catherine Pouleur, Nassiba Menghoum

Op dit symposium werden de nieuwe richtlijnen van de Europese Vereniging voor Cardiologie1 besproken, met in het bijzonder: de nieuwe definitie van pulmonale hypertensie; de diagnostiek en evaluatie van het risicoprofiel van patiënten om hen...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang 8 x per jaar een preview-e-mail met artikels van de volgende editie van Tijdschrift voor Cardiologie voordat ze gedrukt is.

Young Cardiologist In Training Award

Elk jaar reiken we de Young Cardiologist in Training Award uit voor het beste artikel geschreven door een ASO Cardiologie of jong cardioloog. meer weten...