NL | FR

Cardiologie in 2021: een jaar van hoop op beterschap met perspectief naar het nieuwe normaal

  • Guy Van Camp

Optimism is a moral duty. Nog nooit is deze uitspraak zo van toepassing geweest. Ik ben er persoonlijk een grote aanhanger van. Tegenstanders wijzen op het gevaar hiermee de bestaande problemen te onderschatten, maar dit lijkt me momenteel volledig... Lees verder


Orale anticoagulatie voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking

  • Alexander Van De Bruaene 

Voor patiënten met niet-klepgerelateerd voorkamerfibrilleren (en dus risico op beroerte en systeemembolisatie) en voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolen (en dus risico op recidief veneuze trombo-embolie) zijn directe... Lees verder


REPAIR-studie: het effect van macitentan op rechterventrikel remodeling bij pulmonale arteriële hypertensie

  • Bert Zwaenepoel 

Eerder dit jaar werden de resultaten van de REPAIR-studie gepubliceerd in The Journal of Heart and Lung Transplantation. 1 Dit was de eerste multicentrische studie waarin het gunstige effect van macitentan werd aangetoond door middel van cardiale...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie


Subcutane ICD anno 2021: resultaten van de PRAETORIAN-studie en UNTOUCHED-studie

  • Liesbeth Timmers

Patiënten met een verhoogd risico op plotse dood door ventriculaire ritmestoornissen kunnen effectief behandeld worden met een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD). Dit kan ritmestoornissen detecteren en het normale...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie


Angiosarcoma van het hart: case report en literatuurreview

  • Sofie Dhaeyer , Chirik Wah Lau , Marc Vanderheyden 

Een 68-jarige man met blanco medische voorgeschiedenis kwam op consultatie vanwege progressieve dyspnoe, anorexie, abdominale pijn en hoofdpijn. Aanvankelijk werden deze klachten toegeschreven aan polymyalgia, waarvoor methylprednisolone werd... Lees verder


Kwantificering in cardiovasculaire magnetische resonantie (CMR): de virtuele biopsie

  • Lobke Pype , Caroline Van De Heyning

CMR is een belangrijke niet-invasieve beeldvormingstechniek voor de oppuntstelling van cardiomyopathieën, voornamelijk omdat deze techniek ons toelaat het myocardweefsel te karakteriseren en hierbij de oorzaak van myocardiale dysfunctie te... Lees verder


Veranderend paradigma van de behandeling van patiënten met tricuspidalisinsufficiëntie

  • Thomas De Beenhouwer , Bernard Cosyns 

Ook de EACVI organiseerde zijn congres Best of Imaging 2020 dit jaar op virtuele wijze. Op 11 en 12 december stonden talrijke gerenommeerde internationale sprekers klaar om het beste van zichzelf te geven. Ondanks de afwezigheid van rechtstreekse... Lees verder

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang 8 x per jaar een preview-e-mail met artikels van de volgende editie van Tijdschrift voor Cardiologie voordat ze gedrukt is.

Young Cardiologist In Training Award

Elk jaar reiken we de Young Cardiologist in Training Award uit voor het beste artikel geschreven door een GSO Cardiologie of jong cardioloog. meer weten...