NL | FR

MINOCA: Een roep naar grotere beschikbaarheid van OCT tijdens primaire PCI én verhoogde toegankelijkheid voor cardiale MR-beeldvorming

  • Christiaan Vrints

Tijdens het recente, virtuele congres van de American Heart Association werden de resultaten van een multicentrische studie voorgesteld die verricht werd in het kader van het onderzoeksproject Women's Heart Attack Research Project (HARP). In de... Lees verder


Geval van COVID-19-infectie na hartchirurgie ondanks uitgebreide preoperatieve screening

  • Anne Willers , Kim H.M. Walraven , Jos G. Maessen , Peyman Sardari Nia 

Optimale preoperatieve screening voor COVID-19 blijft een uitdaging. We rapporteren een geval van COVID-19 dat zich presenteert na een coronaire bypassoperatie ondanks uitgebreide preoperatieve screening en weiden uit naar opties voor... Lees verder


Linkerbundeltakpacing

  • Jan De Pooter

Linkerbundeltakpacing (LBTP, Engels: Left bundle branch area pacing) is een vrij recente en nieuwe pacingmodaliteit waarbij men de elektrische stimulus van de pacemaker aflevert in de directe nabijheid van de linkerbundeltak.1, 2 Ten opzichte van... Lees verder


Antistolling voor specifieke patiënten

  • Olivier Gach 

Kankerpatiënten lopen een hoger risico op trombose, wat vooral te wijten is aan de activering van de drie belangrijke elementen van de triade van Virchow1 (figuur 1). Ook het risico op recidief is erg hoog in de populatie van...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie


Hisbundelpacing en linkerbundel takpacing voor cardiale resynchronisatie: een beter alternatief dan biventriculaire pacing?

  • Bert Zwaenepoel 

Op de recente Belgian Heart Rhythm Meeting kwamen diverse onderwerpen aan bod. Zo ook een sessie waarin de voor- en nadelen van hisbundel- en linkerbundeltakpacing werden toegelicht. Eveneens werd bekeken of deze methodes op termijn een alternatief... Lees verder


Aberrante Rechter Coronairarterie (ARCA): een overzicht

  • Wouter Himschoot , Jeroen Sonck , Carlos Collet , Niya Mileva , Guy Van Camp

Een 43-jarige vrouw meldt zich op de raadpleging Cardiologie naar aanleiding van terugkerende episodes van thoracale last sinds enige tijd. Deze kunnen zowel in rust als bij inspanning optreden en verdwijnen spontaan. De klachten zijn verschenen... Lees verder

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang 8 x per jaar een preview-e-mail met artikels van de volgende editie van Tijdschrift voor Cardiologie voordat ze gedrukt is.

Young Cardiologist In Training Award

Elk jaar reiken we de Young Cardiologist in Training Award uit voor het beste artikel geschreven door een GSO Cardiologie of jong cardioloog. meer weten...