NL | FR

nummer 2, april 2016, jaargang 28

Putting a finger on the pulse of tomorrow's cardiology practice

 • Agnès Pasquet

Geachte collega, Beste lezer, Lees verder

Is there hope on the horizon?

 • Denis Clement

Onder deze 'hoopvolle' titel werd een boeiend symposium over hartfalen georganiseerd tijdens de laatste vergadering van de Belgische Vereniging voor Cardiologie. Wetenschappelijke sponsoring werd geboden door Servier. Het accent werd duidelijk... Lees verder

Acute Cardiac Care in the pre-hospital setting

 • Patrick Coussement

Het symposium van de Belgische Interdisciplinaire Werkgroep voor Acute Cardiologie op het congres van de Belgian Society of Cardiology behandelde de acute cardiale zorg in de preziekenhuissetting. Er waren drie verschillende voordrachten, telkens... Lees verder

Zorg voor de volwassene met een congenitale hartafwijking

 • Michèle de Hosson, Laura Muino Mosquera, Antoine Bondue, Julie De Backer

Het landschap van congenitale hartaandoeningen (CHD) is in de laatste twintig jaar veel veranderd. Steeds meer kinderen bereiken de volwassen leeftijd (tussen de 56 - 98 %, afhankelijk van de complexiteit),1 de pathologieën zijn meer uitdagend... Lees verder

The future of cardiology

 • Steven Droogmans, Stéphanie Seldrum

Prof. Werner Budts, KUL, begon zijn voordracht met een situering en historisch overzicht over hoe onze beeldvorming van cardiovasculaire structuren geëvolueerd is de laatste decennia. De hoogtechnologische evolutie in de beeldvorming heeft... Lees verder

Long term management of CV risk with OAP in patients after an Acute Coronary Syndrome - Where do we go from here?

 • Jimmy Jacobs, Benjamin Scott

De laatste jaren zijn er belangrijke vragen gerezen over de optimale behandelingsduur van duale antiplaatjestherapie (DAPT) na een doorgemaakt acuut coronair syndroom (ACS). Deze sessie, georganiseerd tijdens het 35ste Congres van de Belgian Society... Lees verder

New perspectives in Heart Failure management

 • Pieter Martens

Op donderdagnamiddag vond in de Silver Hall het door Sint-Jude georganiseerde satellietsymposium rond nieuwe behandelingsmodaliteiten in hartfalen plaats. In deze topic kwamen enkele huidige hiaten in de behandeling van chronisch en acuut hartfalen... Lees verder

Duale antiplaatjestherapie: How soon? How long? Combined with anticoagulation?

 • Christophe Vandenbriele, Luc Janssens

Duale antiplaatjestherapie (DAPT), typisch bestaande uit een lage dosis aspirine gecombineerd met een P2Y12-inhibitor, wordt vandaag de dag gezien als de standaardbehandeling voor patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS). De European... Lees verder

Atrial Fibrillation and stroke risk management

 • Josefien Vandekerckhove, Michael Wolf

In de werkgroepsessie van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) op het congres van Belgian Society of Cardiology werd dit jaar gefocust op voorkamerfibrillatie (VKF) en het risico op beroerte. In het eerste deel ging prof. Mattias Duytschaever... Lees verder

JUPITER subanalysis, IMPROVE-IT: the lower the better

 • Catherine De Maeyer

Tijdens het satellietsymposium van Amgen werd dieper ingegaan op hypercholesterolemie en de nieuwe behandelingsmogelijkheden ervan. Lees verder

Exercise, nutrition and cardiac rehabilitation: a never-ending story

 • Christophe Laruelle

Op donderdag 28 januari 2016 heeft onze werkgroep zoals elk jaar een sessie gehouden op het congres van de ESC. Die ging over drie van onze belangrijkste activiteiten. Lees verder