NL | FR

nummer 2, april 2024, jaargang 36

Een blik op een (cardiologische) wereld in verandering

  • Jimmy, Jimmy Jacobs

In het Sheraton Hotel van Brussel vond op 8 en 9 februari 2024 het 43e Belgische congres voor cardiologie plaats, een vertrouwd jaarlijks event georganiseerd door de Belgian Society of Cardiology (BSC). Dit jaar mochten we meer dan 700 deelnemers... Lees verder

Cardiovascular disease and diabetes

  • Sevda Kizilkilic

Tijdens het BSC-congres werd een sessie over hart- en vaatziekten en diabetes gegeven, met als moderatoren Agnès Pasquet van het UCL Saint Luc Brussel en Bernard Cosyns van UZ Brussel. Deze sessie werd gegeven door Nikolaus Marx (Aken,... Lees verder

The vulnerable heart failure patient

  • Philippe Junior Timmermans

Op donderdagnamiddag 8 februari ging op het BSCcongres de sessie van de Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF) door. Er werd een thema uitgewerkt dat wat afweek van het conventionele. Niet de grote doorbraakstudies (alhoewel) of een... Lees verder

Atherosclerotic cardiovascular disease: the silent killer in patients with cardiometabolic disease

  • Arne Ballet, Sven Van Laer, Edgard Prihadi

Patiënten met diabetes hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten met manifestaties zoals acuut en chronisch coronair syndroom, hartfalen, atriumfibrillatie, beroerte, en aorta en perifere arteriële ziekten....  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

ACHD for the general cardiologist. Getting a call from…

  • Idir-Yanis Djellal

Een echocardiografie van een pasgeborene is een hele klus voor cardiologen die niet gespecialiseerd zijn in kinderen. Thomas Salaets heeft aan het begin van zijn presentatie uitgelegd dat het belangrijk is om hoge frequenties te gebruiken voor een... Lees verder

Preventive cardiology vs. interventional cardiology: discussion on different patient types

  • François Damas

Tijdens deze sessie hebben Alexander Van de Bruaene (UZ Leuven) en Christophe Beauloye (UCL) een geanimeerd en interactief debat gevoerd. De moderatoren waren Patrizio Lancellotti (ULiège) en Walter Desmet (UZ Leuven).  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Mavacamten in hypertrophic cardiomyopathy

  • Sevda Kizilkilic

Tijdens het BSC-congres van 2024 werd de sessie over mavacamten in hypertrofe cardiomyopathie gegeven, met als moderatoren Antoine Bondue uit het Erasmusziekenhuis in Brussel en Matthias Dupont uit het ZOL in Genk. Deze sessie werd gegeven door...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Carotid ultrasounds: from cardiovascular risk assessment to carotid stenosis

  • Muriel Sprynger

Philippe Borgoens, cardioloog-bloedvatspecialist aan het CHR Citadelle de Liège, heeft getracht een antwoord te geven op die vraag. Voor een kleurenduplexechografie van de halsslagaders, en met name de carotiden, is er een... Lees verder

Imaging to guide diagnoses and management of cardiac amyloidosis

  • Laura Braeckeveldt, Steven Droogmans

Tijdens deze sessie werd een update gegeven over hoe cardiale beeldvorming kan helpen in de diagnose, behandeling en opvolging van patiënten met cardiale amyloïdose. Cardiale amyloïdose is een vorm van een infiltratieve... Lees verder

The immune system in cardiac remodelling

  • Cécile Oury

Het immuunsysteem speelt een centrale rol in de strijd tegen microben en uitbreiding van de infectie. Een gecoördineerde immuunrespons is noodzakelijk om lichaamsvreemd te onderscheiden van lichaamseigen, om celafval op te ruimen en om het... Lees verder