NL | FR

nummer 7, november 2023, jaargang 35

Nieuw bloed

 • Christiaan Vrints

Het novembernummer van het Tijdschrift voor Cardiologie brengt traditiegetrouw een overzicht van het jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie, dat dit jaar plaatsvond in het RAI congresgebouw in Amsterdam van 25 tot 28 augustus... Lees verder

Secondary mitral regurgitation in heart failure: what's new?

 • Raymond Kacenelenbogen

Deze sessie bestond uit drie interessante presentaties. De eerste presentatie met als titel 'Atrial mitral regurgitation: Fact or fiction?' werd gegeven door Pierre Vandervoort (Genk, België). Lars Lund (Stockholm, Zweden) gaf vervolgens een... Lees verder

What is new in cardiac device therapy: from transvenous to extravascular

 • Inne Vanreusel, Lauranne Van Assche

In deze sessie worden de nieuwigheden in de cardiale devices behandeld. Lees verder

2023 ESC Guidelines for the Management of Endocarditis

 • Inne Vanreusel

In deze interessante sessie werden de nieuwe richtlijnen over infectieuze endocarditis (IE)1 overlopen en meer bepaald de preventie, diagnosestelling en indicatie tot antibiotica en heelkunde, met nadruk op de nieuwigheden tegenover de vorige... Lees verder

A new era in the lives of patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy

 • Steven Droogmans

Deze sessie was gewijd aan mavacamten, een nieuwe medicamenteuze therapie die ter beschikking is gekomen voor patiënten met symptomatische obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (HOCMP). Deze sessie werd voorgezeten door Iacopo Olivotto... Lees verder

Treatment efficacy and adherence: the virtuous circle in hypertension management

 • Elif Akseki

Het doel van dit symposium was cardiologen bewust te maken van het verband tussen een slechte therapietrouw en een slechte controle van de bloeddruk bij de patiënten, met als gevolg daarvan een significante toename van de cardiovasculaire... Lees verder

The journey to improved outcomes in transthyretin amyloid cardiomyopathy

 • Michiel Delesie, Philippe Junior Timmermans

Cardiale amyloïdose (CA) ontstaat door extracellulaire depositie van verkeerd gevouwen proteïnes in het hartweefsel, hoofdzakelijk door aggregatie van lichteketenimmunoglobulines (lichteketenamyloïdose [AL]) of door het verkeerd... Lees verder

Contemporary management of hypertrophic cardiomyopathy

 • Steven Droogmans

Gedurende deze abstractsessie werden de preliminaire resultaten van een zestal interessante studies over hypertrofische cardiomyopathie (HCMP) besproken. De moderatoren van deze sessie waren Anjali Owens (Philadelphia, VS) en Andre Keren (Jeruzalem,... Lees verder

Hypertension management of patient with cardiometabolic comorbidities: moving from a disease-centred to a patient-centred approach

 • Riccardo Mancini

Het is allereerst belangrijk te onderlijnen dat hypertensie een belangrijke cardiovasculaire risicofactor is. De incidentie van hypertensie stijgt met de leeftijd. Patiënten met hypertensie vertonen zeer vaak nog andere cardiovasculaire... Lees verder

From clinical trials to clinical practice: long-term effectiveness and safety of anticoagulation in patients with atrial fibrillation

 • Bernard Cosyns, Carlo De Asmundis, Benedicte Heyndrickx, Steven Droogmans

Tijdens het ESC-congres konden we een uitstekend symposium bijwonen over het gebruik van directwerkende orale anticoagulantia en de evolutie van de klinische studies met edoxaban naar de dagelijkse praktijk, met een focus op de werkzaamheid op lange... Lees verder

2023 ESC Guidelines for the Management of Cardiomyopathies

 • Lobke Pype

Naar jaarlijkse traditie werd deze zomervakantie opnieuw afgesloten met het congres van de European Society of Cardiology (ESC), wat dit jaar in Amsterdam plaatsvond van 25 tot 28 augustus 2023. Zoals steeds werden vier nieuwe richtlijnen... Lees verder