NL | FR

nummer 7, november 2017, jaargang 29

ESC 2017: Een goed congres weliswaar zonder grote verrassingen: don't change a winning team?

 • Guy Van Camp

Het ESC congres was opnieuw een groot evenement, deze maal georganiseerd in Barcelona en het moet gezegd worden dat de organisatie op zijn minst als goed beoordeeld kan worden. Hiervoor dus een dikke pluim voor zowel het ESC als de... Lees verder

Late Breaking Clinical Trials 1, ESC congress 2017, Barcelona

 • Michael Wolf

In deze sessie van de late breaking clinical trials werden de resultaten van enkele belangrijke recente studies rond persistente voorkamerfibrillatie en secundaire cardiovasculaire preventie voorgesteld. Lees verder

Hot Line 3 van de ESC 2017

 • Laura Houard

Tijdens de derde sessie van de Hot Line van het jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC), dat dit jaar heeft plaatsgevonden in Barcelona, zijn vijf grote studies gepresenteerd. Lees verder

Hot Line Clinical Breaking Trials 4

 • Maarten De Vis

Er werd met veel belangstelling uitgekeken naar deze Hot Line-sessie. Een verslag van het ESC in Barcelona. Lees verder

Pulmonale arteriële hypertensie - Triple therapy in a timely manner

 • Steven Haine

Pulmonale hypertensie wordt gedefinieerd als een gemiddelde rustdruk in de arteria pulmonalis van 25 mmHg of meer. Zowel linkszijdige hartproblemen (kleplijden, HF-REF/PEF, outflowtractobstructie …), longlijden/hypoxemie (COPD,... Lees verder

Hyperurikemie: naar het hart van het probleem?

 • Muriel Sprynger

Het doel van dit ESC-symposium was de cardiologen te wijzen op het verband tussen hyperurikemie (HU) en cardiovasculaire aandoeningen (CVD), door een antwoord te zoeken op de volgende vragen: Lees verder

Wanneer de behandeling van hartfalen optimaliseren?

 • Aurélia David-Cojocariu

Tijdens het symposium 'When to optimize heart failure treatment' hebben Michel Komajda (Frankrijk), Michael Böhm (Duitsland) en Martin Cowie (Engeland) de huidige behandeling van patiënten met hartfalen geanalyseerd en nagegaan hoe die... Lees verder

Hoe kunnen we de prognose van patiënten met een hoog cardiovasculair risico verbeteren?

 • Laura Houard

Naar een symposium dat werd gehouden op het congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie in Barcelona (sprekers: N. R. Poulter, C. Borghi en A. S. Hall). Lees verder

Telecardiologie: nut en nieuwe technologie

 • Christiaan Vrints

De in de nabije toekomst sterk toenemende vergrijzing van de bevolking en de verschuiving van acute naar chronische cardiovasculaire aandoeningen (hartfalen, voorkamerfibrillatie, hypertensie …) betekenen een belangrijke... Lees verder

Nieuwe evoluties in het gebruik van orale anticoagulantia bij voorkamerfibrillatie

 • Frank Cools

Op 27 augustus 2017 werd tijdens het ESC-satellietsymposium 'The changing landscape of oral anticoagulation for atrial fibrillation' een aantal nieuwe zaken belicht. Lees verder

Exploring vascular protection in patients with coronary artery disease (CAD) or peripheral artery disease (PAD) through the potential of factor Xa inhibition … The COMPASS study

 • Koen De Schouwer

Al voordat het jaarlijkse congres van de 'European Society Of Cardiology' (ESC) in Barcelona plaatsvond, werd met veel interesse uitgekeken naar de bespreking van de resultaten van de 'Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation... Lees verder

ESC 2017 - verslag van sessie de 'Expanding our knowledge of NOACs in SPAF: from evidence to enhanced patient outcomes'

 • Thomas Vanassche

NOACs zijn al lang niet meer 'nieuw': ze zijn niet meer weg te denken in de behandeling van veneuze trombo-embolie en in het voorkomen van beroerten bij patiënten met voorkamerfibrillatie. Waar de 'N' in 'NOACs' vroeger stond voor... Lees verder