NL | FR

nummer 5, september 2019, jaargang 31

De incidentie van plots overlijden reduceren: een nobel doel dat niet zo eenvoudig is om te bereiken

  • Guy Van Camp, Jan Leeman

Recentelijk werden we opnieuw opgeschrikt door het plotse overlijden van een bekende wielrenner. Deze maal ging het om een traumatische oorzaak. In de sportwereld gaat het vaak om een plotse dood van onduidelijke origine waarbij dan telkens het... Lees verder

ODYSSEY OUTCOMES-trial: Op weg naar een nieuw target-LDL-cholesterol na acuut coronair syndroom?

  • Dan Schelfaut, Sofie Brouwers, Dan Schelfaut

In dit artikel bespreken we de resultaten van de ODYSSEY OUTCOMESstudie1. Na het aantonen van een reductie in lagedichtheidslipoproteinecholesterol (LDL)-cholesterol door de proproteïneconvertasesubtilisin-kexin type 9 (PCSK9) inhibitoren, was... Lees verder

Spontane coronaire arteriële dissectie of SCAD: het hartinfarct dat jonge vrouwen treft

  • Sofie Gevaert

Spontane coronaire arteriële dissectie (SCAD) is een niet-iatrogene, niet-atherosclerotische dissectie van een coronaire arterie die veroorzaakt wordt door een spontane scheur of bloeding in de wand van deze arterie. Hierdoor wordt bloed... Lees verder

Patiromer ter behandeling van hyperkaliëmie bij patiënten onder RAAS-inhibitie: een nieuwe troef in de therapieoptimalisatie van de hartfalenpatiënt

  • Ward Heggermont

Hartfalen (HF) is een courante, ernstige en levensbedreigende ziekte die epidemische proporties heeft aangenomen de laatste decennia. Er wordt geschat dat ongeveer 6,5 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten HF heeft, met een te verwachten aantal... Lees verder

Een patiënt met ventrikelfibrillatie meldt zich aan op de dienst Spoedgevallen …

  • Stefaan Bouchez, Roland Stroobandt

Het primaire doel van een LVAD is om een adequaat circulatoir debiet te genereren en de vullingsdrukken te doen dalen bij patienten met eindstadium hartfalen. Het rechter ventrikel blijft echter de zwakste schakel en is dus ook de limiterende pomp... Lees verder

Torsade de pointes uitgelokt door verapamil bij patiënt met stressgeïnduceerde cardio myopathie: naar aanleiding van een casus

  • Nathalie Antole, Pieter-Jan Palmers, Lieve Van Casteren, Hadrien Desmecht, Philippe Evrard

Stressgeïnduceerde cardiomyopathie, ook takotsubo-cardiomyopathie genoemd, wordt gekenmerkt door een acute, ernstige, maar snel reversibele systolische linkerventrikeldisfunctie. Vaak is het QT-interval verlengd, maar dat veroorzaakt zelden een... Lees verder

Haemoptysis en hemorragische shock tijdens isolatie van de longaders door cryoablatie bij een patiënt met een paroxismale atriumfibrillatie

  • Kevin Van Ussel, Mourad Boudouft, Caroline Lepiece, Damien Badot, Antoine de Meester

Isolatie van de longaders door cryoablatie is een beproefde behandeling bij paroxismale atriumfibrillatie. Het slaagpercentage bedraagt 86 % na zes maanden en 71 % na een jaar.1,2 De belangrijkste complicaties zijn paralyse van de rechter nervus... Lees verder