NL | FR

nummer 2, april 2020, jaargang 32

De dood wacht op het kruispunt van twee pandemieën

  • Christiaan Vrints

De uitbraak van de infectieziekte met het nieuwe coronavirus (COVID-19) die eind december 2019 startte in Wuhan, China heeft inmiddels een groot deel van de wereld bereikt. Na de terugkeer midden februari van de wintersporters uit Noord-Italië... Lees verder

Acute cardiale aandoeningen bij kankerpatiënten

  • Hannah Schaubroeck

Dr. Constantijn Franssen (UZ Antwerpen) leidde de sessie in met een illustratieve casus van een 43-jarige dame met borstkanker (T3N1M0) met onderliggend een BRCA1-mutatie. Ze onderging initieel neo-adjuvante chemotherapie en een bilaterale... Lees verder

Interventionele perspectieven voor de algemene cardioloog

  • Jean-Christophe Reiters

Met de FFR werd ook het concept van functionele in plaats van anatomische revascularisatie ontwikkeld. Nu zal minder gemakkelijk een angioplastiek worden uitgevoerd van niet-significante letsels. Lees verder

Huidige en toekomstige uitdagingen om de cardiovasculaire sterfte te verlagen

  • Julien Tridetti, Patrizio Lancellotti

Uiteenzetting door Claudio Borghi (Universiteit van Bologna, Italië) Lees verder

Kanker en het hart: één strijd

  • Patrizio Lancellotti

Wereldwijd zijn er naar schatting 43,8 miljoen mensen bij wie minder dan 5 jaar geleden kanker werd vastgesteld en die nog in leven zijn, onder wie 200 000 in België1, 2. In totaal zijn er ongeveer 350 000 Belgen die ooit kanker gehad hebben en... Lees verder

SC4 - Cardiac rehabilitation & return to work BWGCPR

  • Christophe Laruelle

Ines Frederix, Universiteit Antwerpen (Revalidatie- en sportcardiologie, E-cardiologie) Lees verder

Cardiovascular Nursing Track op het congres van de Belgische Vereniging voor Cardiologie op 13 februari 2020 in Brussel

  • Liesbet Van Bulck, Eva Goossens

in naam van de Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde (BWGCVN) Lees verder

Eendracht maakt macht

  • Olivier Gurné

Cardiovasculaire aandoeningen zijn in onze streken ontegensprekelijk de belangrijkste mortaliteitsoorzaak. Bovendien komen daar nog een omvangrijke morbiditeit voor onze patiënten en niet te verwaarlozen kosten voor ons gezondheidssysteem bij.... Lees verder