NL | FR

nummer 3, mei 2021, jaargang 33

Aanpak van angina pectoris na ISCHEMIA

  • Christiaan Vrints

De diagnose van patiënten met klachten verdacht voor angina pectoris vormt een belangrijk deel van de klinische praktijk van een cardioloog. Het wisselende karakter van de klachten van zeer atypisch tot tekstboek-typisch en de niet altijd... Lees verder

Indicaties voor genetische screening bij aorta-aandoeningen

  • Julie De Backer

In de overweging om genetische testing uit te voeren voor aorta-aandoeningen (AA) hebben we het in dit korte overzicht over aneurysmata en dissecties. Aorta aneurysmata gaan klassiek niet gepaard met symptomen en worden vastgesteld in het kader van... Lees verder

Cardiogenetica: op weg naar betere plotse hartdood preventie

  • Johan Saenen, Johan Saenen, Bart Loeys

Het plotse en vaak onverwachte overlijden van familieleden of kennissen is een gekend probleem dat niemand onberoerd laat. Wanneer het overlijden optreedt binnen het uur na het ontstaan van de symptomen, en het gevolg is van een hartziekte, spreken... Lees verder

Rotationele atherectomie in de gewone praktijk: haalbaarheid en risico's van de ingreep

  • Adrien Jossart, Florent Fortunati, Olivier Descamps, Antoine de Meester, Claudiu Ungureanu

Het slaagpercentage van een angioplastiek is minder hoog bij verkalkte coronaire letsels. De angioplastiek mislukt dan vaker en veroorzaakt ook meer complicaties.1 Daarom werden de laatste jaren meerdere technieken ontwikkeld zoals de cutting... Lees verder

Toevallige ontdekking van een primair lymfoom van het rechterventrikel bij echocardiografie

  • Ovidiu Tirnavean, Pierre Vanrobays, Michel Buche, Michel Nannan, Christophe Laruelle

Een primaire harttumor komt zeer zelden voor en meestal is het een goedaardige tumor. Slechts 10 % is kwaadaardig en in minder dan 5 % van de gevallen betreft het een primair lymfoom van het hart. Dat treedt bij voorkeur op bij immunogedeprimeerde... Lees verder

Nachtelijke hypertensie

  • Sebastiaan Dhont, Tine De Backer

Steeds meer aandacht gaat uit naar ambulante, nachtelijke bloeddruk metingen gezien hun sterke associatie met cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Dit artikel kwam tot stand na het bekijken van een webinar van Radcliffe Cardiology over... Lees verder

Niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia bij oudere patiƫnten met voorkamerfibrillatie

  • Maxim Grymonprez, Stephane Steurbaut, Tine De Backer, Mirko Petrovic, Lies Lahousse

In deze systematische review met meta-analyse werd het risicobatenprofiel van NOAC's t.o.v. VKA's nagegaan bij oudere patiënten met voorkamerfibrillatie en multimorbiditeit, polyfarmacie, verhoogd valrisico,... Lees verder