NL | FR

nummer 6, oktober 2019, jaargang 31

We moeten bewegen!

  • Olivier Gurné

In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de medische wereld, zowel op technologisch gebied als op het gebied van geneesmiddelen. Tegelijkertijd zijn de levensverwachting en de levenskwaliteit van onze patiënten enorm... Lees verder

Nieuwe aanbevelingen voor de behandeling van dyslipidemieën ter preventie van cardiovasculaire ziekten

  • Guy De Backer

In de European Heart Journal1 verschenen de '2019 Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk', uitgebracht door een werkgroep van de European Society of Cardiology (ESC) en de European... Lees verder

Implicaties voor cardiologen van cardiovasculaire studies bij type 2-diabetes

  • André J. Scheen

De gunstige resultaten van de cardiovasculaire klinische studies met GLP-1-receptoragonisten en SGLT2-remmers (gliflozines) hebben het behandelingsbeleid bij risicopatiënten met type 2-diabetes gewijzigd. Lees verder

Hartklepaandoeningen: hoeveel weet de bevolking?

  • Peter Verbrugghe, Christophe Dubois, Tom Adriaenssens, Marie-Christine Herregods, Bart Meuris

Uit de resultaten van twee bevragingen - doorgevoerd in België en in een aantal overige landen van Europa - blijkt dat de awareness en de kennis betreffende hartklepaandoeningen in het algemeen, en aortaklepstenose in het bijzonder, zeer laag... Lees verder