NL | FR

nummer 1, februari 2018, jaargang 30

Regionale cardiogene shocknetwerken en centra nodig in België?

  • Christiaan Vrints

Snelle reperfusie door primaire PCI heeft geleid tot een indrukwekkende verbetering van de klinische outcome van het ST-elevatie-acutemyocardinfarct (STEMI): de in-hospitaalmortaliteit is gedaald van 45 % in de vroege CCU-era1 tot minder dan 10... Lees verder

PCSK9-inhibitoren bij diabetespatiënten: een update van de meest recente klinische data

  • Ann Mertens, Benedict Vanlerberghe

Cardiovasculaire ziekte blijft tot op vandaag een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in de westerse samenleving ondanks preventieve behandeling.1 Hypercholesterolemie is een van de belangrijkste risicofactoren. 2-3 De... Lees verder

Behandeling van diepe veneuze trombose in het tijdperk van de directe orale anticoagulantia

  • Cedric Hermans

Het doel van de behandeling van een diepe veneuze trombose (DVT) is te vermijden dat de klonter groter wordt, het risico op longembolie te beperken, de symptomen te verminderen en het optreden van het posttrombotisch syndroom en recidief van DVT... Lees verder

ORBITA onder de loep genomen

  • Stijn Devuyst

De ORBITA-trial1 (Objective Randomised Blinded Investigation with optimal medical Therapy of Angioplasty in stable angina) werd in november 2017 gepresenteerd op het TCT in Denver. Redactionele artikels, met titels als 'Last nail in the coffin... Lees verder

Toevallige ontdekking van een drijvende massa in de aortaboog: gevalsbeschrijving

  • Deeba Ali, Benoît Cardos, Yilmaz Gorur

Een drijvende trombus in de aorta is een zeldzame complicatie, die vaak toevallig wordt ontdekt (incidentaloma) of na een cerebrale, viscerale of perifere embolie. De oorzaak is niet goed bekend. De morbiditeit en mortaliteit in geval van een... Lees verder