NL | FR

nummer 3, juni 2020, jaargang 32

De behandeling van chronische coronaire syndromen - de lessen van de ISCHEMIA-trials

  • Guy Van Camp

COVID-19 domineerde de laatste weken de medische literatuur. Mijn eerste idee voor dit redactioneel was dan ook om een overzicht te geven van de 'collateral damage' die deze pandemie aanricht bij de cardiale patiënt. Die schade bestaat zeker:... Lees verder

Nieuwe trends in de diagnose van coronairlijden: de ‘Pullback Pressure Gradient Index’

  • Jeroen Sonck

De voorbije 100 jaar is de hoeksteen van de behandeling van coronairlijden gebaseerd op de vaststelling van myocardiale ischemie. In 2003 werd aangetoond dat de ischemische burden de outcome bepaalt en dat > 10 % ischemisch myocard op... Lees verder

Belang van cardiale revalidatie bij de behandeling van hartfalen met verminderde ejectiefractie: analyse van de obstakels tegen deelname en mogelijke oplossingen

  • Joëlle De Coninck

Hartfalen is een ernstige, chronische, progressieve ziekte waarvan de prognose slecht blijft niettegenstaande de vele recente aanwinsten. De morbiditeit en mortaliteit zijn hoger dan die van de meeste kankers. De inspanningsintolerantie en de... Lees verder

Bacteriële pericarditis: een complicatie van therapie met etanercept voor reumatoïde artritis

  • Lode De Bruyne

Een 62-jarige vrouw werd gezien door de dienst Gastro-enterologie wegens klachten van algemene malaise en anorexie. Uitwerking toonde bilateraal pleuravocht waarvoor aanvullend cardiaal nazicht gebeurde. Lees verder