NL | FR

nummer 1, februari 2022, jaargang 34

Meer vrouwen in de cardiologie

  • Christiaan Vrints

Vrouwen nemen in groeiende aantallen posities in binnen de medische en wetenschappelijke gemeenschap. Dit is vanzelfsprekend nu vrouwen in vele medische faculteiten de meerderheid van de studenten uitmaken. Ondanks deze evolutie blijft de... Lees verder

De behandeling van cardiale amyloïdose: het perspectief van de European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases

  • Victor Issa, Emeline Van Craenenbroeck

Recente vorderingen bij de diagnose van cardiale amyloïdose en de ontwikkeling van specifieke therapieën voor de ziekte hebben ons in staat gesteld om patiënten tijdelijk te behandelen. In dit artikel worden de belangrijkste punten... Lees verder

AVATAR wijst de weg: de behandeling van asymptomatische aortaklepstenose anno 2022

  • Guy Van Camp

Dit artikel is gebaseerd op: Marko Banovic, Svetozar Putnik, Martin Penicka, Gheorghe Doros, Marek A Deja, Radka Kockova, Martin Kotrc, Sigita Glaveckaite, Hrvoje Gasparovic, Nikola Pavlovic, Lazar Velicki, Stefano Salizzoni, Wojtek Wojakowski, Guy... Lees verder

De prognostische impact van een elektrocardiografisch rechterbundeltakblok en mogelijke implicaties bij linkerbundeltakpacing

  • Sevda Kizilkilic, Emine Ozpak, Simon Calle, Anthony Demolder, Frank Timmermans, Jan De Pooter

Conductievertraging of -blok van de rechterbundel van het hart vertraagt de activatie van het rechterventrikel relatief ten aanzien van het linkerventrikel. Deze vertraagde rechterventrikelactivatie wordt op het elektrocardiogram gekenmerkt door een... Lees verder

Adolescent-onset heart failure, but what is the origin?

  • Marnix J von Kemp, Yannick Willemen, Jimmy Jacobs, Edgard Prihadi, Paul Vermeersch

Hartfalen met gereduceerde ejectiefractie is een zeldzame pathologie op jonge leeftijd. Hoewel dit in eerste plaats verdacht is voor nietischemische, genetisch bepaalde cardiomyopathie, rapporteren wij een geval van een coronaire malformatie als... Lees verder

Belgian Heart Rhythm Meeting 2021 - verslag deel 2

  • Martijn Scherrenberg, Maarten Falter, Johan Vijgen

Op 22 oktober 2021 in de namiddag vond sessie 7 van de BeHRA-meeting 2021 plaats. De sessie was toegespitst op de nieuwste technologie in de wereld van de elektrofysiologie: pulsed field ablation (PFA). Lees verder

Cardiale beeldvorming bij differentiële diagnose van linkerventrikelhypertrofie: hoe krijgen we het beste uit elke techniek?

  • Philippe Debonnaire

De myocardmassa van het linkerventrikel bij gezonde personen kent vier belangrijke determinanten: geslacht, leeftijd, gewicht en etniciteit. Een relatief grotere linkerventrikelmassa wordt immers genoteerd bij mannen, op jongere leeftijd, met hoger... Lees verder