NL | FR

nummer 4, juni 2021, jaargang 33

Therapietrouw en vrijheid

  • Olivier Gurné

We hebben behoefte aan vrijheid, nu misschien nog meer dan anders, we moeten kunnen ontsnappen, we hebben vakantie nodig, we moeten kunnen ademen … De coronapandemie zal zeker sporen nalaten in de geschiedenisboeken, net zoals de... Lees verder

De SIMPLIFY-studie

  • Tine De Backer , Dirk De Bacquer 

Arteriële hypertensie is een belangrijke oorzaak van mortaliteit wereldwijd en een van de belangrijkste te behandelen risicofactoren van hart- en vaatziekten1. Ondanks de grote weerslag op de volksgezondheid en de kost van de gezondheidszorg,...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Cryoablatie voor voorkamerfibrillatie

  • Maxime Tijskens 

Voorkamerfibrillatie (VKF) is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis.1 Aangezien oudere leeftijd een van de belangrijkste risicofactoren voor VKF is, kunnen we een verdere toename van de prevalentie verwachten onder invloed van de... Lees verder

Het gebruik van edoxaban bij de oudere patiënt met voorkamerfibrillatie

  • Bert Zwaenepoel 

De nieuwe orale anticoagulantia (NOAC) krijgen al enkele jaren de voorkeur op vitamine K-antagonisten in de preventie van systemische trombo-embolie (STE) bij patiënten met non-valvulaire voorkamerfibrillatie (VKF).1 Het gebruik van deze...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Pacemakers en ICD's: controverse in device therapie

  • Jimmy Jacobs

Sinds de ontwikkeling van de eerste pacemaker, in 1958, wordt de pacing-elektrode klassiek gepositioneerd ter hoogte van de apex van het rechterventrikel. Vrij snel werd duidelijk dat apicale rechterventrikelpacing pacinggeïnduceerde... Lees verder

Activity-monitoring devices: what to use in research and patient care?

  • Martijn Scherrenberg , Paul Dendale

Het is wel gekend dat fysieke activiteit een gunstig effect heeft bij patiënten met hartfalen. Voldoende fysieke activiteit is niet alleen gelinkt aan betere levenskwaliteit, maar ook aan een lager aantal rehospitalisaties en sterfte1,2. Het is... Lees verder

Evolutie bij behandeling van hypertensie: drievoudige combinatietherapie wordt almaar belangrijker in de klinische praktijk

  • Jean Henry 

Wereldwijd is de bloeddruk bij patiënten met hypertensie nog altijd slecht onder controle, ondanks een vrij uitgebreid therapeutisch arsenaal, zei Giuseppe Mancia, en hij herinnerde daarbij aan de Europese richtlijnen van 2018 voor de...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie