NL | FR
Complementaire beeldvorming voor zeldzame coronaire anomalieën
  • Anne Marleen Cornelissen, Katrien Gijsbers, Christophe Dubois

Casus

Bij een 59-jarige vrouw met klachten van inspanningsdyspnoe werden bij echocardiografisch onderzoek een ernstige reumatische mitraalklepstenose en -insufficiëntie vastgesteld. Een preoperatieve coronaire angiografie kon geen significante stenoses aantonen, maar bracht wel een ongewone anatomie van de coronaire arteries aan het licht, waarbij de 3 majeure vaten ontsprongen uit een gezamenlijk ostium in de rechter sinus van Valsalva (figuur 1A-C). Een coronaire CT-angiografie (CCTA) bevestigde een breed gemeenschappelijk ostium voor de rechter coronaire arterie (RCA), de linker anterior descendens (LAD) en de linker circumflex (LCx) in de rechter sinus van Valsalva (figuur 1D,E). De RCA was dominant met een normaal verloop. De LAD verliep craniaalwaarts van het gemeenschappelijk ostium, anterieur van de truncus pulmonalis. De LCx liep caudaalwaarts van het gemeenschappelijk ostium en van rechtsposterieur naar linksposterieur.

Diagnose

Congenitale coronaire abnormaliteiten komen voor in 0,3-1 % van de bevolking. De prevalentie van een monocoronaire arterie is echter zeldzamer (0,0024- 0,066%).1

Waar een monocoronair niet noodzakelijk de levensverwachting negatief beïnvloedt, kunnen bepaalde vormen bijzonder gevaarlijk zijn. Zo kan een proximale stenose aanleiding geven tot globale cardiale ischemie die potentieel levensbedreigend is. Daarnaast bestaat er een risico op plots overlijden wanneer een belangrijke coronair tussen de aorta en truncus pulmonaris loopt. CCTA is bijzonder waardevol in het bepalen van de exacte coronaire anatomie.

Referentie

  1. Kim, S.Y., Seo, J.B., Do, K.H., Heo, J.N., Lee, J.S., Song, J.W., et al. Coronary artery anomalies: classification and ECG-gated multi-detector row CT findings with angiographic correlation. Radiographics, 2006, 26 (2), 317-333.

Niets van de website mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.