NL | FR
Dit artikel is nog niet online beschikbaar.
Lees de volledige tekst in het Tijdschrift voor Cardiologie. Hebt u geen abonnement op het tijdschrift maar bent u een hartspecialist, neem dan contact op met ons.