NL | FR

nummer 6, oktober 2018, jaargang 30

Secondaire mitralisklepinsufficiëntie: nog steeds een moeilijk te behandelen hartaandoening

  • Guy Van Camp

Secondaire mitralisklepinsufficiëntie (MI) ontstaat door linkerkamerdilatatie en -disfunctie. Het is dus in se geen klepaandoening, maar een linkerkameraandoening die een lek van de mitralisklep als gevolg heeft. Vaak vinden we een gedilateerde... Lees verder

Behandeling van hypercholesterolemie bij patiënten met een coronaire hartziekte: ODYSSEY-studie

  • Philippe Van de Borne

Bij wijze van inleiding wil ik zeggen dat uit heel wat teksten blijkt dat het belangrijk is om eraan te herinneren dat alle patiënten in secundaire preventie van een gevestigde cardiovasculaire ziekte al in het begin worden beschouwd als... Lees verder

Coronaire 'computed tomography angiography' en fractional flow reserve-CT in stabiel coronairlijden: van 8-slices-CTA tot niet-invasieve FFR, afgeleid van 320-slices-CTA

  • Jeroen Sonck

De laatste 20 jaar heeft coronaire 'computed tomography angiography' (CTA) een enorme evolutie doorgemaakt1. De technologie kende een snelle verbetering van de resolutie en de acquisitieduur en het onderzoek vergt tegenwoordig een lager... Lees verder

To clip or not to clip bij hartfalen: wie moeten we geloven? De Fransen of de Amerikanen?

  • Marc Claeys

Ernstige functionele mitralisregurgitatie wordt vastgesteld in 25-35 % van de hartfalenpatiënten met een verminderde ejectiefractie (HFrEF).1, 2 De functionele mitralisregurgitatie is het gevolg van dilatatie van de annulus en/ of retractie van... Lees verder

Congenitaal totaal atrioventriculair blok

  • Mickaël Nicolazzi, Antoine de Meester

Een atrioventriculair (AV) blok is een stoornis van de elektrische geleiding tussen de atria en de ventrikels. De stoornis leidt tot een vertraging en/of onderbreking van die geleiding. AV-bloks kunnen op basis van hun etiologie ruwweg in... Lees verder