NL | FR

nummer 4, juni 2023, jaargang 35

Geen lente dit jaar?

  • Olivier GurnĂ©

Volgens het woordenboek is de lente het seizoen van hernieuwing, waarin we de schrale winter achter ons laten, uitkijken naar het ontluiken van de natuur en hopen op mooiere dagen. In die zin is het een seizoen van nieuwe kansen, een tijd om zich... Lees verder

Oproep voor hoofdredacteur en adjunct-redacteurs

  • Christiaan Vrints, Olivier GurnĂ©

Het Tijdschrift voor Cardiologie/Journal de Cardiologie publiceert al jaren hoogkwalitatieve artikels voor en door artsenspecialisten met het oog op de cardiologische klinische praktijk, in vrije samenwerking met de Belgian Society for Cardiology. Lees verder

Cardiogene shock: wanneer denken aan mechanische circulatie ondersteuning?

  • Charlotte Van Edom, Christophe Vandenbriele

Cardiogene shock (CS) is een complex, multifactorieel syndroom met een zeer hoge mortaliteit (de éénjaarsmortaliteit bedraagt 50 %), ondanks de uitbereiding in therapeutische opties van de afgelopen decennia. In dit artikel wordt een... Lees verder

Bedside echo(cardio)grafie in de acute setting

  • Astrid Declerq, Jonas Verbeke

Van 24 tot en met 26 maart vond het ESC Acute CardioVascular Care (ACVC) voor het eerst na de COVID-pandemie opnieuw on-site plaats in Marseille. Alexandre Mebazaa benadrukte tijdens zijn sessie 'Initial assessment in shock' het belang van... Lees verder

State of the art behandeling van cardiogene shock

  • Theodoros Kalpakos, Frederik Verbrugge

Op 26 maart 2023 vond op het ESC Acute CardioVascular Care (ACVC) een sessie plaats over de huidige state-of-the art behandeling van cardiogene shock. Sprekers in deze sessie waren Frederik H. Verbrugge, Jakob Josiassen en Peter M. Clemmensen. Lees verder

Een update over de aanpak van elektrische storm

  • Laurens Verhaeghe, Johan Vijgen

De eerste beschrijving van elektrische storm (ES) dateert uit 1995, wat het een relatief jong begrip maakt in de cardiologie.1 De reden die hiervoor wordt aangehaald is de hoge mortaliteit die gepaard gaat met deze aandoening. Het is pas sedert het... Lees verder

Het leven met een aangeboren hartaandoening: van adolescentie, over volwassenheid tot veroudering

  • Philip Moons

Op 20 en 21 april vond in Parijs het EuroACHD-congres plaats. Dit congres, voorheen bekend als EuroGUCH, wordt jaarlijks georganiseerd door de Werkgroep voor aangeboren hartaandoeningen bij volwassenen van de Europese Vereniging voor Cardiologie... Lees verder

Multimodale beeldvorming na transfemorale aortaklepvervanging (TAVR)

  • Sébastien Deferm

Het afgelopen decennium is de transitie van openhartchirurgie naar minimaal invasieve percutane procedures volop ingezet binnen de context van structureel hartlijden. Voor een veilige navigatie in de driedimensionale (3D)-ruimte is het van cruciaal... Lees verder