NL | FR

nummer 2, april 2019, jaargang 31

Preventive cardiology: What we should know

 • Patrizio Lancellotti , Martijn Scherrenberg , Paul Dendale

Olivier Descamps  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Cardiac Imaging in Stroke

 • Bernhard Gerber 

Prof. André Peeters, neuroloog in de Cliniques Universitaires St.-Luc UC Louvain, ging eerst in op de vraag 'Moet er na elke CVA een TEE (transoesofageaal elektrocardiogram) worden uitgevoerd? Wat wil de neuroloog weten?'  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Cardiovascular disease and pregnancy: when the heart matters …

 • Julie De Backer, Els Troost 

Els Troost  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Verslag van de sessie 'Update in AF ablation'

 • Alexandre Almorad 

Tijdens de sessie 'Updates in atrial fibrillation ablation' van de Belgische Vereniging voor Cardiologie (BSC) hebben prof. Schilling (Barts Heart Center, Londen, Verenigd Koninkrijk) en prof. Knecht (AZ St Jan, Brugge, België) de recente...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Joint session organized by the Belgian Interdisciplinary Working Group on Acute Cardiology (BIWAC) and Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing (BWGCVN)

 • Patrick Coussement, Eva Goossens 

Op vrijdag 8 februari organiseerden de BIWAC en BWGCVN gezamenlijk een symposium met als titel 'Acute Coronary Syndrome without significant coronary lesions'.  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Invasive management in the elderly - how far should we go?

 • Katrien Van Kolen , Jerrold Spapen , Fabian Demeure, Ward Heggermont 

De Young Cardiologists' Club (YCC), een werkgroep van de Belgische Vereniging voor Cardiologie (BSC), koos voor zijn sessie voor een actueel thema in de cardiologie: de vergrijzing van de cardiologische patiënt. Dr. Sundermann (Charité...  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie

Orale direct werkende anticoagulantia bij fragiele patiënten en patiënten die polymedicatie krijgen

 • Bernard Cosyns , Muriel Sprynger

Ongeveer 20 % van de 80-plussers en 25 % van de 90-plussers vertonen atriumfibrillatie (AF). AF is de frequentste ritmestoornis bij bejaarde patiënten en het daarmee samenhangende risico op trombo-embolie stijgt met de leeftijd. Het risico op... Lees verder

How evidence based is your medicine in cardiovascular risk management anno 2019?

 • Herbert De Raedt 

Krzystof Narkiewicz - Medische universiteit van Gdansk, Polen Lees verder

Van atriumfibrillatie naar stabiel coronairlijden en perifeer arterieel lijden: hoe de antistollingstherapie optimaliseren bij hoogrisicopatiënten?

 • Serge Motte 

In de marge van het jaarlijkse congres van de Belgian Society of Cardiology heeft op 7 februari een satellietsymposium plaatsgevonden met als titel 'From atrial fibrillation to stable coronary and peripheral arterial disease: how to optimize... Lees verder

IJzertekort, een belangrijke comorbiditeit binnen hartfalen

 • Pieter Martens, Wilfried Mullens 

Niet-cardiale comorbiditeiten zijn frequent binnen het hartfalensyndroom en hebben een belangrijke impact op de prognose van de ziekte.1 Toch is het vaak minder duidelijk of de slechtere prognose, voorspeld door een comorbiditeit, gewoon een uiting... Lees verder

The trilogy of patients at high cardiovascular risk

 • Matthias De Boulle , Sofie Gevaert 

Johan De Sutter - AZ Maria Middelares Gent, België  
Lees het volledige artikel in Tijdschrift voor Cardiologie