NL | FR

nummer 3, mei 2023, jaargang 35

Meer dynamische, functionele onderzoeken nodig voor een verfijnde diagnose van HFpEF en ANOCA

  • Christiaan Vrints

Recent verscheen een artikel op de website van het European Heart Journal die de ervaring samenvatte van twee Belgische hartcentra (AZ Jessa, Hasselt en UZ Brussel) met een gestructureerd, holistisch, diagnostisch, klinisch pad bij patiënten... Lees verder

Oproep voor hoofdredacteur en adjunct-redacteurs

Het Tijdschrift voor Cardiologie/Journal de Cardiologie publiceert al jaren hoogkwalitatieve artikels voor en door artsenspecialisten met het oog op de cardiologische klinische praktijk, in vrije samenwerking met de Belgian Society for Cardiology. Lees verder

Hoe snel en hoe krachtig moeten we cholesterol bestrijden na een acuut myocardinfarct?

  • Marc Claeys

Na een acuut coronair syndroom (ACS) lopen patiënten een hoog risico op recidiverende ischemische cardiovasculaire gebeurtenissen, vooral in de eerste maanden na opname.1, 2 Lagedichtheidlipoproteïnecholesterol (LDL-c) is een belangrijke... Lees verder

Interacties tussen atriale disfunctie, hartfalen en atrioventriculair kleplijden

  • Sébastien Deferm, Philippe Bertrand, Sebastiaan Dhont, Pieter Vandervoort

Atriale disfunctie is een frequente oorzaak van cardiale morbiditeit en mortaliteit. Binnen dit doctoraatsonderzoek werd atriale disfunctie bestudeerd binnen functionele mitralisklepregurgitatie (deel 1), cryptogeen cerebrovasculair accident (CVA)... Lees verder

Samenvatting van 'Renal Denervation in the Management of Hypertension in Adults. A Clinical Consensus Statement of the ESC Council on Hypertension and the European Association of Cardiovascular Interventions (EAPCI)'

  • Sofie Brouwers, Eric Wyffels

Arteriële hypertensie is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken, en hoewel is aangetoond dat verlaging van de bloeddruk door middel van antihypertensiva het risico van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit vermindert, blijven... Lees verder

Zeer zeldzame complicatie na ablatie voor atriumfibrillatie: acute slokdarmnecrose door de sonde voor transoesofageale echocardiografie

  • Elena Lopez-Francos, Damien Badot, Caroline Lepiece, Antoine de Meester

Ablatie voor atriumfibrillatie is een invasieve techniek, die dankzij de verbetering van de katheters, het navigatiesysteem en de procedure zelf nog maar zelden complicaties veroorzaakt. We beschrijven een casus van een patiënte die een... Lees verder

Atrial Fibrillation Symposium Boston 2023

  • Maxime Tijskens

De nood aan vroege interventie om progressie van voorkamerfibrillatie (VKF) te vermijden, was een hot topic op het symposium in Boston dat volledig aan VKF gewijd was. Aan de hand van verschillende mijlpaalstudies werd een evolutie in aanpak van... Lees verder